WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Nominacja na kolejną kadencję

Dnia 29 czerwca 2022r. w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 odbyło się spotkanie dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek z przedstawicielami władz miasta. Podczas tego spotkania 32 osoby otrzymały nominacje na stanowiska dyrektorskie. Jedną z tych osób był Pan Dyrektor Wojciech Josicz, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na kolejną kadencję. 

Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme