WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości zostało uczczone w szkole uroczystym apelem przygotowanym przez klasę 6a i chór Montessorianie. Na początku odświętnie ubrani uczniowie zaśpiewali hymn narodowy. Następnie  pięknie recytowali patriotyczne wiersze Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Ignacego Krasickiego. Występ został uświetniony odśpiewaniem pieśni niepodległościowych: Pierwsza Brygada, Piechota, O mój rozmarynie, Wojenko, wojenko, Biały krzyż, Pierwsza Kadrowa, Rota.
Publiczność niejednokrotnie nagradzała artystów gromkimi brawami i włączyła się do śpiewania, ale najbardziej wszyscy zapamiętają płomienne przemówienie Józefa Piłsudskiego w wykonaniu Michała Kowalczyka. Na koniec apelu uczeń, Patryk Staszek, zagrał na flecie Pierwszą Brygadę.
Tekst Maria Siemion

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme