WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Narodowe Czytanie

Z okazji kolejnej edycji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w różnych działaniach, zachęcających do sięgnięcia po lekturę Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. 

W klasie VIIIb i VIIc przeprowadzono lekcję promującą ideę powszechnego czytania najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Uczniowie obejrzeli krótkie filmy ze strony Kancelarii Prezydenta promujące tegoroczne czytanie dzieła E. Orzeszkowej, wysłuchali krótkich fragmentów czytanych przez Prezydenta i Pierwszą Damę. Następnie nauczyciel przybliżył postać autorki „Nad Niemnem” oraz tematykę utworu, podkreślając znaczenie jakie odgrywał on po klęsce kolejnego zrywu patriotycznego – Powstania Styczniowego. Wysłuchali czytanego fragmentu opisującego piękno tytułowej rzeki, a zilustrowany on został fragmentem filmu. Dzięki lekcji uczniowie otrzymali przygotowanie do zetknięcia się z sobotnią akcją Narodowego Czytania w praktyce, w różnych punktach miasta.

Natomiast w klasach: 5c,6a,7a i 8a na lekcjach j.polskiego została odczytana „Legenda o Janie i Cecylii” z powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a następnie uczniowie pisali streszczenie utworu. W przeczytanym fragmencie dostrzegliśmy piękno opisów przyrody i zwróciliśmy uwagę na wydarzenia związane z historią budowania państwa polskiego oraz na przesłanie płynące z legendy, że pracą przyczyniamy się do rozwoju Ojczyzny i w ten sposób wyrażamy swój patriotyzm.

W kl. 8cM uczniowie wcielili się w postacie wracające z pola po długim dniu ciężkiej, fizycznej pracy.  Wybrany fragment „Nad Niemnem” ilustrował szczęście i spełnienie ludzi pracujących na roli. Nasi uczniowie docenili piękno otaczającej ich przyrody, a także poznali zwyczaje i codzienne życie mieszkańców nadniemeńskiej okolicy. 

Ewa Wójcik, Maria Siemion, Natalia Kraszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme