WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Moje życie to cyrk

23 września uczniowie kl. 8fM wzięli udział w projekcji filmu i warsztatach poświęconych
konformizmowi i nonkonformizmowi. Pokaz i warsztaty zostały zorganizowane przez Centrum Kultury
w Lublinie, a opierały się na wyświetlonym filmie pt. „Moje życie to cyrk”. Podczas warsztatu
uczniowie pracowali w grupach dopasowując odpowiednie cechy charakteru do danej postaci.
Odnieśli się do także sytuacji życiowej i poglądów wyznawanych przez głównych bohaterów. Takie
ćwiczenie było cenną nauką, ponieważ uczniowie uczyli się głośno wyrażać swoje myśli na tematy
związane z fabułą filmu, bohaterami, ale także postawami, które reprezentowali.

 

Natalia Kraszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme