WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przystąpili 
do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja.

Cele projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji
i uczuć innych osób.
• Integracja zespołu klasowego.
• Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi
szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
• Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
• Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Koordynatorami projektu są Panie: Jagoda Antoniak,  Sylwia Laskowska – Rola i Agnieszka Cis.
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme