WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Lubelszczyzna dla Syrii

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji charytatywnej Lubelszczyzna dla Syrii zorganizowanej przez Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Udało nam się dołożyć małą cegiełkę do odbudowy zniszczonych przez wojnę domów w Syrii. Akcję prowadził Samorząd Klas Starszych, Szkolne Koła Caritas oraz świetlica szkolna.
Agnieszka Wojdyga, Agnieszka Wręga, Sylwia Laskowska –Rola, Agnieszka Wojtysiak.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme