WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Komunikat – Etap powiatowy Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Maj 2023r.

KOMUNIKAT              

z etapu powiatowego Turnieju BRD 20.05.2023  

 

20.05.2023 r. przeprowadzono finał powiatowy XLIV  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych powiatu lubelskiego. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były:  PZMot, Policja, Straż Miejskaoraz Klub Motorowy Pionier. Honorowy patronat nad Turniejem objął Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

W skład  powiatowego turniej BRD wchodziły takie konkurencje jak:        

1. test z wiedzy ogólnej z zakresu przepisów ruchu drogowego i skrzyżowania,       

2. tor przeszkód  z 7 przeszkód,       

3. miasteczko ruchu drogowego,          

4. pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Zgłosiło się 8 drużyn z 6 szkół podstawowych z Lublina i powiatu lubelskiego.

Wyniki drużynowe Turnieju 

Drużyny młodsze: 

Grupa I

I miejsce –  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie

II miejsce – Szkoła Podstawowa im Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy 

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 

Drużyny starsze: 

Grupa II 

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie 

II miejsce –Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

III miejsce –  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej 

IV miejsce –  Szkoła Podstawowa im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

V miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie

Wyniki indywidualne Turnieju

I grupa indywidualnie: 

I miejsce- Lena: SP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie 

II miejsce – Gabriel:SP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie 

III miejsce –Franciszek: SP im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej 

II grupa indywidualnie:

I miejsce – Filip: SP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie 

II miejsce – Wojciech: SP im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie 

II miejsce – Jakub: SP im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej 

Finaliści otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Dyrektora Sp 27 w Lublinie, PZMOT , Klub Motorowy Pionier, CRH Żagiel Auto i Lubelskie Centrum Motocyklowe ,,Sokół”. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Puchary i nagrody wręczali przedstawiciele wyżej wymienionych organów i instytucji lubelskich.Zwycięskie drużyny reprezentowały powiat lubelski na szczeblu wojewódzkim 27 maja w Lublinie. 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme