REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Karta rowerowa

Karta rowerowa

Ważne pliki:
➢ Kodeks drogowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602
➢ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
➢ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512)
➢ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310; tekst jednolity)
➢ Regulamin – tu link

Terminy egzaminów na kartę rowerową:
Egzamin teoretyczny: uczniowie zdają zdalnie po zalogowaniu się i uzyskaniu kodu egzaminu od nauczyciela na: https://www.kartarowerowa.net/
Egzaminy praktyczne – boiska przy Kresowej 7
1. 30 i 31 maja od godziny 15.00
2. 16, 17 czerwca od godziny 15.00 – egzaminy poprawkowe
Potrzebne dokumenty:
1. Arkusz zaliczeń ucznia: tu link do pobrania 2. zdjęcie
Stosowne dokumenty dostarczyć należy do nauczycieli techniki. Nauczyciel koordynator : Marek Rędzia

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme