WAŻNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

>KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ<<

 

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania wniosków:
– klasy I-III oraz grupy Montessori od 14.04 do 10.06.2023r.
– wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 14.04- 16.08.2023r.

KLIKNIJ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY<<

___________________________________________________________

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł

Ze względu na zakończenie roku opłaty za obiady czerwcowe 6-latków należy uiścić wyjątkowo do 10.06.2023. Ewentualne nadpłaty zwrócone będą na koniec czerwca.

ZAPISY NA OBIADY – ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy składania umów:
– klasy I-VIII oraz grupy Montessori od 10.05 do 30.06.2023r.
– umowy uczniów oraz 6-latków, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2023/24
od 10.05- 16.08.2023r.

Umowy korzystania z obiadów 2023/2024 wraz z umowami o kartę zbliżeniową dostępne są w zakładce Stołówka oraz  w wejściu głównym szkoły przy ulicy Kresowej 7.

Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego  1.09.2022 r.
Zakończenie roku szkolnego  23.06.2023 r.
I okres
II okres
01.09.2022 r. – 05.02.2023 r.
06.02.2023 r. – 23.06.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
  23.12.2022 r. – 30.12.2022 r.
Ferie zimowe
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
 16.01.2023 r. – 27.01.2023 r.
Rekolekcje wielkopostne  marzec 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
 6.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
Egzamin ósmoklasisty
1) język polski,
2) matematyka
3) język obcy

Dni wolne od zajęć edukacyjnych
23-25.05.2023 r.
23 maja
godzina 900
24 maja
godzina 900
25 maja
godzina 900

Spotkania z rodzicami
Klasy I-III,
ul.Kresowa 7
05.09.2022r – zebranie

26.10.2022 – konsultacje

12.12.2022 – zebranie

06.02.2023 – zebranie

27.03.2023 – konsultacje

15.05.2023 – zebranie

Grupy Montessori
ul.Kresowa 7
06.09.2022r. – zebranie
26.10.2022 – konsultacje
13.12.2022 – zebranie
07.02.2023 – zebranie
28.03.2023 – konsultacje
16.05.2023 – zebranie
Klasy IV-VIII
ul. Maszynowa 2
06.09.2022r. – zebranie

25.10.2022r. – konsultacje

13.12.2022 zebranie

07.02.2023 – zebranie

28.03.2023 – konsultacje

16.05.2023 – zebranie

Konsultacje z nauczycielami w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY 2022/2023

UROCZYSTOŚĆ TERMIN
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023: 1 Września 2022 r.
Dzień Języków Obcych 26.09.2022 r.
Pasowanie na ucznia 28.09.2022 r.
Apel – Dzień Komisji Edukacji Narodowej 13.10.2022 r.
Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej Październik 2022 r.
XXX – lecie kształcenia metodą Marii Montessori na Lubelszczyźnie 04.11.2022 r.
Apel – Święto Niepodległości 10.11. 2022 r.
Przegląd Pieśni Patriotycznej Listopad 2022 r.
Obchody Polskiego Romantyzmu – spotkanie okolicznościowe Listopad 2022 r.
Jasełka Grudzień 2022 r.
Bal karnawałowy 12.01.2023 r.

 

13.01.2023 r.

 

Przegląd Wierszy J. Brzechwy klas I – III, II poziom Montessori

III poziom Montessori

 

Luty/Marzec 2023 r.
Dni Otwarte Szkoły  

01.03.2023 r.

02.03.2023 r.

 

Spotkanie z mitologią – kl. V

 

 Marzec 2023 r.
 

Spotkanie z baśnią – kl. IV

 

Marzec 2023 r.
 

Dzień Liczby ∏

 

Marzec 2023 r.
 

 

Misterium Paschalne

 

Kwiecień  2023 r.
Apel – Światowy Dzień Ziemi Kwiecień 2023 r.
Apel – Święto Konstytucji 3 Maja 28.04.2023 r.
Dzień języka angielskiego Kwiecień 2023 r.
Mam Talent Kwiecień/Maj 2023 r.
Rowerowa Wiosna 2023 Maj 2023 r.
 

Debata o teraźniejszości i przyszłości szkoły

 

31.05.2023 r.
Dzień Dziecka – Dzień Sportu  1 czerwca 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 klas I – VIII,

grup Montessori        

 

Pożegnanie absolwentów:

23 czerwca 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

Data

 

Dzień tygodnia

 

podstawa prawna

Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych

 

1

września 2022 r.

 

Czwartek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

14

października 2022 r.

 

Piątek

Dzień Edukacji Narodowej

Podstawa prawna :

art. 74 Karty Nauczyciela –  W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 

 

31

października 2022 r.

 

Poniedziałek

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
1

listopada 2022 r.

 

Wtorek

Wszystkich Świętych

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 
11

listopada 2022 r.

 

Piątek

 

Narodowe Święto Niepodległości

 Podstawa prawna :

Art. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (Dz. U. Nr 6, poz. 34).

 

 

 

23-30

grudnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Piątek   –   piątek

 

 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

1

stycznia 2023 r.

 

Niedziela

Nowy rok 2022

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz.U.2020.0.1920)

 
6

stycznia 2023 r.

 

Piątek

Objawienie Pańskie – Święto Trzech Króli

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz.U.2020.0.1920)

 

 

16- 27

styczeń 2023 r.

 

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

 

6– 11

kwietnia 2023 r.

 

Czwartek- wtorek

Wielkanocna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

12

Kwietnia 2023 r.

 

Środa

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

 

 

2

maja 2023 r.

 

Wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych .

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

1- 3

maja 2023 r.

 

Poniedziałek

środa

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz.U.2020.0.1920)

 
23-25

 maja 2023 r.

 

Wtorek – Czwartek

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Dni wolne od zajęć edukacyjnych
8

czerwca 2023 r.

 

Czwartek

Święto Bożego Ciała

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz.U.2020.0.1920

 
9

czerwca 2023 r.

 

Piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
23

czerwca 2022 r.

 

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Podstawa prawna :

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 
24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.   Ferie Letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

-a) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

– sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin maturalny,

– w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

– w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme