Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego  1.09.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego  25.06.2021 r.
I okres
II okres
01.09.2020 r. – 31.01.2021 r.
15.02.2021 r. – 25.06.2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
Ferie zimowe  4.01.2021 r. – 15.01.2021 r.
Rekolekcje wielkopostne  marzec 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna   1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
1) język polski,
2) matematyka
3) język obcy

25-27.05.2021 r.
Termin dodatkowy 16-18.06.2021 r.
Dni dodatkowe wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2.11.2020 r. (poniedziałek)
704.2021 r. (środa)

25-27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty
30.04.2021 r.

4.05.2021 r.
4.06.2021 r.
Spotkania z rodzicami
Klasy I-III,
Grupy
M1 – M12,
ul.Kresowa 7
2.09.2020 r. – zebranie
21.10.2020 r. – konsultacje
16.12.2020 – zebranie

27.01.2021 r. – zebranie
17.03.2021 r. – zebranie
19.05.2021 r. – zebranie
Klasy VIeM, VIfM, VIIeM, VIIfM, VIIIeM
ul.Kresowa 7
2.09.2020 r. – zebranie
21.10.2020 r. – konsultacje

16.12.2020 r. – zebranie
27.01.2021 r. – zebranie
17.03.2021 r. – zebranie
19.05.2021 r. – zebranie

Klasy IV-VIII
ul. Maszynowa 2
3.09.2020 r. – zebranie
20.10.2020 r. – konsultacje

15.12.2020 r. – zebranie
26.01.2021 r. – zebranie
16.03.2021 r. – zebranie
18.05.2021 r. – zebranie

 

Konsultacje z nauczycielami w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1.09.2020 r.

Narodowe czytanie

04.09.2020 r. (piątek )

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Gospodarcza 7

06.09.2020 r. ( niedziela)

godz. 11:30

Próbna ewakuacja szkoły

14-18.09.2020 r.

Pasowanie na ucznia

2.10.2020 r. (piątek)

Święto Niepodległości – apel listopad 2020 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas VIII 

luty 2021 r.
Dni otwarte Szkoły. Promocja szkoły
25-26.02.2021 r.
Dzień Dziecka – Dzień Sportu i profilaktyki
1.06.2021 r.
Debata dotycząca teraźniejszości i przyszłości szkoły
8.06.201 r. (wtorek)
Udział w akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę grudzień 2020 r.
Akcja PCK Gorączka złota cały rok
Akcje organizowane przez:
Samorząd Uczniowski
Koło Caritas: Paczka dla kolegi
Świetlicę: Paczka dla zwierzaczka

cały rok
Akcje charytatywne na rzecz hospicjum:
– zbieramy plastikowe nakrętki
– zbiórka słodyczy z okazji 6 GRUDNIA
cały rok
XI/XII
Akcje i programy:
Dbamy o kasztany
Sprzątanie świata
Zbiórka baterii
cały rok
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme