REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

OPŁATA ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2023

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2023 wynosi 14 x 4,50zł = 63,00zł
Płatność należy uregulować do 10.04.2023r.

Informacja – stypendium szkolne

INFORMACJA

dla rodziców, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne.

W tym roku szkolnym stypendia są obsługiwane elektronicznie. Zgodnie z wytycznymi UM wypłata nastąpi po przedłożeniu w szkole wyłącznie faktury lub rachunku uproszczonego, które można dostarczać do pedagoga szkolnego w godzinach pracy.

Nie będą przyjmowane potwierdzenia przelewu bankowego lub wpłaty na poczcie (np. Za abonament internetowy).

Faktury można rozliczać po zakończeniu bieżącego miesiąca lub za cały okres rozliczeniowy tj. Styczeń – czerwiec (nie później niż do 20 czerwca 2022r.)

Regina Tatara

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme