WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Informacja dyrektora szkoły

Szanowni Państwo
Od dnia 26 kwietnia 2021 do dnia 2 maja 2021 decyzją Rady Ministrów przechodzimy na naukę w systemie tzw. Hybrydowym. System tzw. hybrydowy polega na organizacji zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 % ogółu uczniów klas I-III (klasy tradycyjne, grupy Montessori) szkoły realizują zajęcia w sposób stacjonarny na terenie szkoły, oraz 50 % ogółu uczniów szkoły realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. uczniowie klas tradycyjnych jak również oddziałów Montessori będą uczyli się rotacyjnie ( tzn. zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stacjonarnie na terenie szkoły) zgodnie z dotychczasowym planem zajęć oddziału.
Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych_-_aktualizacja_26042021_r
Koordynatorem pracy w każdym oddziale jest wychowawca klasy.
Plan pracy szkoły uwzględniający system tzw. hybrydowy

Dzień tygodnia           Poniedziałek 26.04.2021 Wtorek

27.04.2021 r.

Środa

28.04.2021 r.

Czwartek

29.04.2021 r.

Piątek

30.04.2021 r.

Klasa tradycyjne IA,IB,IC,IIA,IIB,IIC, IIIA,IIIB,IIIC praca stacjonarna na terenie szkoły praca stacjonarna na terenie szkoły  Praca zdalna  Praca zdalna Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
Oddziały Montessori M4,M5,M6,M7,M9,M11

(dzieci 6 letnie)

Forma pracy stacjonarna na terenie szkoły Forma pracy stacjonarna na terenie szkoły Forma pracy stacjonarna na terenie szkoły Forma pracy stacjonarna na terenie szkoły
Oddziały Montessori M4,M5,M6,M7,M9,M11

(poziom kl. I, II)

praca zdalna praca zdalna  Praca stacjonarna na terenie szkoły  praca stacjonarna na terenie szkoły
Oddziały Montessori M1,M2,M3,M8,M10,M12

(poziom kl. III)

praca zdalna praca zdalna  praca stacjonarna na terenie szkoły  praca stacjonarna na terenie szkoły

Wykaz sal lekcyjnych dla poszczególnych klas oraz miejsce wejścia ucznia do budynku szkoły z zachowaniem wytycznych GIS, MEiN:1a zajęcia prowadzone w sali 56, dotychczasowe wejście do szatni
1b zajęcia prowadzone w sali 49, dotychczasowe wejście do szatni
1c zajęcia prowadzone w sali 68 wejście do szkoły (szatnia) segmentem III
2a zajęcia prowadzone w sali 47, dotychczasowe wejście do szatni
2b zajęcia prowadzone w sali 47, dotychczasowe wejście do szatni
2c zajęcia prowadzone w sali 67 wejście do szkoły (szatnia) segmentem III
3a zajęcia prowadzone w sali 63 wejście do szkoły (szatnia) segmentem III
3b zajęcia prowadzone w sali 46 dotychczasowe wejście do szatni
3c zajęcia prowadzone w sali 55, wejście do szkoły (szatnia) segmentem III
M4 zajęcia prowadzone w sali 38 dotychczasowe wejście do szatni

M5 zajęcia prowadzone w sali 40 dotychczasowe wejście do szatni
M6 zajęcia prowadzone w sali 39 dotychczasowe wejście do szatni
M7 zajęcia prowadzone w sali 13 dotychczasowe wejście do szatni
M9 zajęcia prowadzone w sali 12 dotychczasowe wejście do szatni
M11 zajęcia prowadzone w sali 8 dotychczasowe wejście do szatni
3M1 zajęcia prowadzone w sali 44 dotychczasowe wejście do szatni
3M2 zajęcia prowadzone w sali 45 dotychczasowe wejście do szatni
3M8 zajęcia prowadzone w sali 43 dotychczasowe wejście do szatni
3M3  zajęcia prowadzone w sali 53, wejście do szkoły (szatnia) segmentem II
3M10 zajęcia prowadzone w sali 51, wejście do szkoły (szatnia) segmentem II
3M12 zajęcia prowadzone w sali 52, wejście do szkoły (szatnia) segmentem II

Jednocześnie informuję, że nadal zajęcia świetlicowe, rewalidacyjne i wspomagające, zajęcia na otwartych obiektach sportowych szkoły będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Wojciech Josicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme