WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Informacja dla rodziców uczniów klas ósmych

9 lutego 2022 r. o godz. 1700 Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach Zawodowego strzału w 10, organizuje wideokonferencję dla rodziców uczniów klas VIII pod tytułem
Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia.

Na konferencji będą omówione zagadnienia związane z procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyborem dalszego etapu kształcenia. Prelegentami będą eksperci ds. doradztwa zawodowego – Pani Iwona Lipiec konsultant ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Pani Jagoda Chwiejczak i Pan Marcin Narecki doradcy zawodowi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie.
Link do wideokonferencji zostanie przesłany do rodziców przez dyrektorów szkół podstawowych. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
Więcej informacji na temat egzaminu uczniów klas VIII znajduje się w zakładce
INFORMACJE dla ÓSMOKLASISTÓW.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme