WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Harmonogram zebrań z rodzicami

 

Klasy I-III 5.09.2022r.  17:00 Budynek ul. Kresowa 7
Grupy II poziomu Montessori:

M4,M5,M6,M7, M9, M11

 

6.09.2022

16:00 Budynek ul. Kresowa 7
Grupy III i IV poziomu Montessori:

M1, M2, M3, M8, M10, M12,

6dM, 7cM, 7dM, 8eM, 8fM

6.09.2022 17:00 Budynek ul. Kresowa 7
Klasy IV-VIII 6.09.2022 17:00 Budynek ul. Maszynowa 2
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme