WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Rekrutacja do szkoły

Uwaga!!!
Rozpoczęły się zapisy do naszej szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/ 2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.
Terminy postępowania rekrutacyjnego

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

8 marca dzień otwarty grup Montessori II poziomu, godz. 1700

12 marca dzień otwarty klas pierwszych, godz. 1000

            Dyrekcja i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej                      
zapraszają rodziców zainteresowanych zapisaniem
dzieci do klasy pierwszej.
dzieci

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme