WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Godzina dostępności dla rodzica i ucznia

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI

NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. M. MONTESSORI W LUBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LP. NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA PRZEDMIOT DZIEŃ GODZINA SALA BUDYNEK
1. Augustowska Maria nauczanie montessoriańskie Wtorek

13:20 – 14:20

40 Kresowa 7
2. Augustynowicz Mikołaj historia

 

Piątek

14:25 – 15:25

63 Kresowa 7
3. Augustynowicz – Słoboda Krystyna nauczanie montessoriańskie Środa

13:00 – 14:00

Gabinet wicedyrektora Kresowa 7
4. Banaszkiewicz Monika język polski Piątek

14:20 – 15:20

60 Kresowa 7
 5. Baretskava Viktoryia religia Poniedziałek

14:20 – 15:20

55 Kresowa 7
6. Biały Adam nauczyciel świetlicy, informatyka Środa

15:10 – 16:10

112 Maszynowa 2
7. Boniecka Jolanta religia, geografia Wtorek

15:10 – 16:10

110 Maszynowa 2
8. Borowiec Urszula wychowanie fizyczne Poniedziałek

15:10 – 16:10

Sala gimnastyczna Kresowa 7
9. Branicka – Turek Urszula wychowanie fizyczne Środa

14:00 – 15:00

Sala gimnastyczna Maszynowa 2
10. Budzyńska Beata matematyka Piątek

14:20 – 15:20

112 Maszynowa 2
11. Butrymowicz Marzena nauczanie

montessoriańskie

Poniedziałek

14:15 – 15:15

38 Kresowa 7
12. Chmiel Elżbieta biologia Środa

14:20 – 15:20

56 Kresowa 7
13. Cieśla Dariusz informatyka, fizyka Środa

15:10 – 16:10

9 Kresowa 7
14. Cis Agnieszka nauczyciel świetlicy Piątek

16:00 – 17:00

21 Kresowa 7
15. Czornak Agnieszka nauczanie

montessoriańskie

Poniedziałek

13:30 – 14:30

37 Kresowa 7
16. Derza – Muciek

Bożena

przyroda

biologia

Wtorek

14:20 – 15:20

110 Maszynowa 2
17. Dziadosz – Gryta Sylwia nauczanie

montessoriańskie

Poniedziałek

14:20 – 15:20

8 Kresowa 7
18. Furmanek Milena język polski Środa

14:20 – 15:20

61 Kresowa 7
19. Gaworska Katarzyna nauczanie

montessoriańskie

Poniedziałek

8:35 – 9:35

25 Kresowa 7
20. Guściora Cezary wychowanie fizyczne Wtorek

13:00 – 14:00

Sala gimnastyczna Maszynowa 2
21. Jakuszewska Agnieszka nauczyciel świetlicy Czwartek

15:00 – 16:00

24 Kresowa 7
22. Janota Anna język angielski Czwartek

15:10 – 16:10

55 Kresowa 7
23. Jaruga Roman historia, etyka Poniedziałek

14:20 – 15:20

55 Kresowa 7
24. Josicz Wojciech wychowanie fizyczne Środa

13:35 – 14:35

Sala gimnastyczna Kresowa 7
25. Józefaciuk Dorota język angielski Piątek

13:35 – 14:35

37 Kresowa 7
26. Kaczan Bożena nauczyciel świetlicy Piątek

15:00 – 16:00

20 Kresowa 7
27. Kochalska Izabela edukacja wczesnoszkolna Poniedziałek

15:10 – 16:10

46 Kresowa 7
28. Kocowska Marzena nauczanie montessoriańskie Środa

8:00 – 9:00

13 Kresowa 7
29. Kollar Barbara geografia Poniedziałek

14:20 – 15:20

56 Kresowa 7
30. Kołtyś Danuta muzyka Poniedziałek

15:10 – 16:10

106 Maszynowa 2
31. Kraszkiewicz Natalia język polski Piątek

14:20 – 15:20

66 Kresowa 7
32. Krawczyk Aleksandra język angielski Środa

14:20 – 15:20

54 Kresowa 7
33. Kulbaka Monika nauczyciel świetlicy Piątek

15:00 – 16:00

24 Kresowa 7
34. Kulpińska Małgorzata wychowanie fizyczne Wtorek

16:05 – 17:05

Sala gimnastyczna Kresowa 7
35. Kurkowicz Karolina nauczyciel specjalista Poniedziałek

12:20 – 13:20

co dwa tygodnie

11 Kresowa 7
36. Kursa Piotr język polski Środa

14:20 – 15:20

207 Maszynowa 2
37. Kwaśniewska Beata nauczanie montessoriańskie Wtorek

13:20 – 14:20

53 Kresowa 7
38. Kwiatkowska Ewa język angielski Poniedziałek

15:10 – 16:10

212 Maszynowa 2
39. Laskowska – Rola Sylwia nauczyciel świetlicy Piątek

16:00 – 17:00

21 Kresowa 7
40. Lenart Katarzyna nauczyciel specjalista Wtorek

14:20 – 15:20

Pokój nauczycielski Maszynowa 2
41. Lewandowska Anna wychowanie fizyczne Wtorek

15:20 – 16:20

Sala gimnastyczna Maszynowa 2
42. Łączyńska – Solis Małgorzata język angielski Środa

13:20 – 14:20

56 Kresowa 7
43. Łopało Katarzyna nauczyciel świetlicy,

język niemiecki

Wtorek

15:30 – 16:30

14 Kresowa 7
44. Łubiarz Jolanta matematyka Poniedziałek

14:20 – 15:20

60 Kresowa 7
45. Madej Patrycja nauczanie montessoriańskie Wtorek

13:20 – 14:20

51 Kresowa 7
46. Madej – Siczek

Aleksandra

historia

wos

Czwartek

14:20 – 15:20

109 Maszynowa 2
47. Makarewicz Marta nauczanie montessoriańskie Piątek

13:20 – 14:20

43 Kresowa 7
48. Makowski Przemysław wychowanie fizyczne Wtorek

14:20 – 15:20

Sala gimnastyczna Maszynowa 2
49. Markiewicz Marta nauczyciel świetlicy Poniedziałek

14:30 – 15:30

14 Kresowa 7
50. Mączka Lucyna chemia Środa

14:20 – 15:20

co dwa tygodnie

213 Maszynowa 2
51. Mergo Małgorzata chemia,

fizyka

Środa

14:20 – 15:20

25 Kresowa 7
52. Misztal Katarzyna nauczyciel bibliotekarz Środa

14:00 – 15:00

Biblioteka Kresowa 7
53. Mulawa Aleksandra pedagog specjalny, psycholog Środa

14:00 – 15:00

 

Gabinet pedagoga, psychologa Maszynowa 2
54. Niewiadomska Karolina nauczyciel bibliotekarz Piątek

14:00 – 15:00

Biblioteka Maszynowa 2
55. Olszewska Joanna język angielski Wtorek

14:20 – 15:20

111 Maszynowa 2
56. Orłowska Ewa edukacja wczesnoszkolna Piątek

10:35 – 11:35

68 Kresowa 7
57. Piasecka Monika edukacja wczesnoszkolna Poniedziałek

10:30 – 11:30

68 Kresowa 7
58. Pieniężna Ewa Logopeda, nauczyciel specjalista Wtorek

14:10 – 15:10

16 Kresowa 7
59. Rędzia Marek technika, wychowanie fizyczne Wtorek

14:20 – 15:20

29 Kresowa 7
60. Saulska Agnieszka nauczyciel świetlicy Czwartek

17:00 – 18:00

14 Kresowa 7
61. Sidor Anna matematyka Czwartek

13:30 – 14:30

213 Maszynowa 2
62. Siemion Maria język polski Czwartek

13:20 – 14:20

108 Maszynowa 2
63. Sikorska Katarzyna język angielski Wtorek

15:10 – 16:10

107 Maszynowa 2
64. Stefańska Dorota język hiszpański Piątek

13:20 – 14:20

co dwa tygodnie

107 Maszynowa 2
65. Szymanek Ewa nauczyciel bibliotekarz Środa

14:00 – 15:00

Biblioteka Kresowa 7
66. Ślaska Dominika nauczanie montessoriańskie Czwartek

14:20 – 15:20

45 Kresowa 7
67. Tatara Regina pedagog Wtorek

14:00 – 15:00

Gabinet pedagoga Kresowa 7
68. Trojniak Agnieszka nauczanie montessoriańskie Środa

13:20 – 14:20

52 Kresowa 7
69. Węglarz Elżbieta religia Czwartek

14:20 – 15:20

37 Kresowa 7
70. Wojdyga Agnieszka plastyka,

doradztwo zawodowe

Czwartek

14:20 – 15:20

63 Kresowa 7
71. Wojtysiak Agnieszka nauczyciel świetlicy Środa

16:00 – 17:00

14 Kresowa 7
72. Woźniak Dorota nauczyciel świetlicy Środa

15:30 – 16:30

21 Kresowa 7
73. Wójcik Ewa język polski Wtorek

13:35 – 14:35

211 Maszynowa 2
74. Wójtowicz Joanna edukacja wczesnoszkolna Wtorek

15:10 – 16:10

46 Kresowa 7
75. Wręga Agnieszka religia Środa

12:35 – 13:25

68 Kresowa 7
76. Zając Barbara nauczanie montessoriańskie Czwartek

8:35 – 9:35

12 Kresowa 7
77. Zborowska Ewa matematyka Czwartek

14:20 – 15:20

111 Maszynowa 2
78. Zentak Katarzyna nauczanie montessoriańskie Poniedziałek

13:30 – 14:30

44 Kresowa 7
79. Zglińska Grażyna edukacja wczesnoszkolna Poniedziałek

10:35 – 11:35

68 Kresowa 7
80. Zglińska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna Wtorek

10:30 – 11:30

68 Kresowa 7
81. Żukowska Jolanta matematyka Wtorek

15:10 – 16:10

106 Maszynowa 2
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme