WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Finał powiatowy XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju BRD

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Okręgowa Komisja BRD Zarządu PZMot. oraz Klub Motorowy Pionier w Lublinie są organizatorami finału powiatowego XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
Turniej odbędzie się 14 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przy ulicy Kresowej 1.

 • Zgłoszenia uczestników należy dokonywać do 10 maja 2016 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746-24-68.
 • Drużyna szkół podstawowych powinna składać się z 4 osób – obowiązkowo 2 dziewczynek i 2 chłopców. Drużyna gimnazjów składa się z 3 osób.
 • Organizator przygotowuje rowery dla uczniów szkół podstawowych (koła rowerów 20 i 24 calowe do wyboru) i uczniów gimnazjów (koła rowerów 26 calowe wolnobieżne).
 • Uczestnicy turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

Szkoły podstawowe:

 1. kartę rowerową,
 2. legitymację szkolną,
 3. pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,
 4. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
 5. obowiązkowo własne kaski.

Szkoły gimnazjalne:

 1. kartę rowerową, kartę motorowerową, prawo jazdy kat. AM,
 2. legitymację szkolną,
 3. pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,
 4. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
 5. obowiązkowo własne kaski.
 • Program turnieju:
  9.00 – 9.45    Rejestracja uczestników, wydawanie dokumentacji, numerów startowych, numerów drużyn (losowanie).
  9.45 – 10.00  Uroczyste otwarcie, powitanie gości, uczestników, przedstawienie kierownictwa turnieju.
  10.05 – 10.25  Odprawa techniczna (opiekunowie i uczestnicy).
  10.30 – 11.20  Rozwiązywanie testów brd – szkoły podstawowe.
  11.30               Obiad – szkoły podstawowe.
  10.25 – 12.05  Konkurencje sprawnościowe – gimnazja.
  12.20 – 12.50  Rozwiązywanie testów brd – gimnazja.
  12.20 – 13.50  Konkurencje sprawnościowe – szkoły podstawowe.
  13.00               Obiad – gimnazja.
  15.00               Uroczyste zakończenie turnieju.
 • Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o nowy Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju z dnia 17.08.2015 r., który dostępny jest na stronie internetowej:http://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje
 • Dla wszystkich drużyn elementy ROWEROWEGO TORU PRZESZKÓD (RTP):
  1.  Korytarz z desek
  2.  Równoważnia
  3.  Przewożenie przedmiotu na uwięzi
  4.  Przedmiot do przewożenia
  5.  Zwężenie na półkolu
  6.  Zawracanie w kwadracie
  7.  Slalom kółkowy
  8.  Ósemka
  9.  Slalom z ograniczeniem
  10. Rynna
  11. Tarka
  12. Zatrzymanie w miejscu
  Pozostałe konkurencje: miasteczko ruchu drogowego, testy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme