WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Finał powiatowy XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Okręgowa Komisja BRD Zarządu PZMot. w Lublinie są organizatorami finału powiatowego XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Turniej odbędzie się 13 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie ul. Kresowa 1. 

 • Zgłoszenia uczestników należy dokonywać do 10 maja 2017 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746-24-68. 
 • Drużyna szkół podstawowych powinna składać się z 4 uczniów (2 dziewczynki i 2 chłopców). Drużyna gimnazjów składa się z 3 uczniów. 
 • Organizator przygotowuje rowery dla uczniów szkół podstawowych (koła rowerów 20” i 24” do wyboru) i uczniów gimnazjów (koła rowerów 26” wolnobieżne). 
 • Uczestnicy turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

Szkoły podstawowe:

1) kartę rowerową,
2) legitymację szkolną,
3) pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,
4) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
5) obowiązkowo własne kaski.

Szkoły gimnazjalne:

1) kartę rowerową, kartę motorowerową, prawo jazdy kat. AM
2) legitymację szkolną,
3) pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,

4) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
5) obowiązkowo własne kaski. 

 • Program turnieju 
  9.00 – 9.45   Rejestracja uczestników, wydawanie dokumentacji, numerów startowych, numerów drużyn (losowanie).
  9.45 – 10.00 Uroczyste otwarcie, powitanie gości, uczestników, przedstawienie kierownictwa turnieju.
  10.05 – 10.25  Odprawa techniczna (opiekunowie i uczestnicy).
  10.30 – 11.20  Rozwiązywanie testów brd – szkoły podstawowe.
  11.30               Obiad – szkoły podstawowe.
  10.25 – 12.05  Konkurencje sprawnościowe – gimnazja.
  12.20 – 12.50  Rozwiązywanie testów brd – gimnazja.
  12.20 – 13.50  Konkurencje sprawnościowe – szkoły podstawowe.
  13.00               Obiad – gimnazja.
  15.00               Uroczyste zakończenie turnieju.
 • Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o  Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z dnia 14.03.2017 r., który dostępny jest na stronie internetowej http://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje
 • Uczestnicy Turnieju (szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne):

1. Rozwiązują testy teoretyczne.
2. Wykonują zadania praktyczne:

a) jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego,
b) z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) jazda rowerem po sprawnościowym torze przeszkód.

 • Dla wszystkich drużyn elementy ROWEROWEGO TORU PRZESZKÓD (RTP):
 1. Korytarz z desek
 2. Równoważnia
 3. Przewożenie przedmiotu na uwięzi
 4. Przedmiot do przewożenia
 5. Zwężenie na półkolu
 6. Zawracanie w kwadracie
 7. Slalom kółkowy
 8. Ósemka
 9. Slalom z ograniczeniem
 10. Rynna
 11. Tarka
 12. Zatrzymanie w miejscu
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme