Festiwal Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

W naszej szkole odbył się III Festiwal Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk wręczył Miejskie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie kolejnym szkołom i przedszkolom wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych. Wśród uhonorowanych placówek znalazła się nasza szkoła.
Do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przyjmowane są przedszkola, szkoły i placówki, które potrafią wykazać się działaniami prozdrowotnymi podejmowanymi w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Przedszkola i Szkoły Promujących Zdrowie. Więcej informacji: tutaj

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme