WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Europejski Dzień Języków Obcych

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zaprosili uczniów do wspólnej zabawy na przerwach. Odszukiwanie ukrytych na korytarzach haseł w różnych językach i ich odszyfrowywanie wzbudziło sporo emocji. Wysiłek uczniów, którzy odnaleźli wszystkie hasła i je poprawnie przetłumaczyli został nagrodzony nie tylko ocenami ale i drobnymi, słodkimi upominkami.
Tekst i zdjęcia: Ania Janota

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme