WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Eliminacje Powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjów

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie jest organizatorem eliminacji powiatowych bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współorganizatorami tego turnieju są :
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Straż Miejska w Lublinie oraz Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.
W związku z organizacją kolejnego XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie szkół podstawowych i klasy III gimnazjów powiatu lubelskiego informujemy, iż:
1. Etap powiatowy Turnieju odbędzie się 18.05.2019 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7.
2. Zgłoszenia uczestników do Turnieju należy przesyłać do dnia 14.05.2019 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746 24 68.

W zgłoszeniach powinny być następujące informacje:
a) nazwa szkoły, nazwiska i imiona poszczególnych uczniów;
b) I grupa: 4 osobowe drużyny szkoły podstawowej – 2 dziewczynki i 2 chłopców oraz II grupa – trzyosobowe reprezentacje;
c) data urodzenia uczniów;
d) nazwisko i imię opiekuna;
e) telefon kontaktowy.
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w Turnieju jest posiadanie i przedstawienie do wglądu:
a) I grupa:
– karty rowerowej,
– ważnej legitymacji szkolnej,
– pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w Turnieju w dniu 18.05.2019 r.
– oświadczenia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w Turnieju w dniu 18.05.2019 r.
b) II grupa:
– karty rowerowej, karty motorowerowej lub prawa jazdy kategorii AM,
– ważnej legitymacji szkolnej,
– pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w Turnieju w dniu 18.05.2019
– oświadczenia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w Turnieju w dniu 18.05.2019
4. Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z dnia 19.04.2018 r., który dostępny jest na stronie internetowej http://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogoego-turnieje/turnieje
5. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo opiekunowie drużyn proszeni są o dopilnowanie, aby uczestnicy zaopatrzyli się w odpowiednią odzież i poza tym obowiązkowo we własne kaski rowerowe.
6. Organizator przygotowuje rowery dla uczniów l grupy (koła rowerów 20”- składaki i 24” do wyboru), a dla uczniów II grupy (koła rowerów 24” i 26” do wyboru).
7. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych opiekunów uczniów na przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju, których przetwarzanie związane jest z organizacją Turnieju, w tym publikowaniem wyników na stronach internetowych organizatorów.
8.W przypadku ewentualnych zmian regulaminu wynikających z możliwości organizatora (np. niesprzyjająca pogoda) uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie Turnieju.
9. Zawodnicy Turnieju (z I grupy i II grupy):
a) rozwiązują testy teoretyczne: 25 pytań z wiedzy ogólnej przepisów ruchu drogowego oraz
10 skrzyżowań drogowych
b) wykonują zadania praktyczne:
1. jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego (MRD).
2. jazda rowerem po rowerowym torze przeszkód (RTP).
3. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Orientacyjny program czasowy Turnieju:

Godziny

I grupa

II grupa

9.00- 9.45

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników

9.45-10.00

Uroczyste otwarcie Turnieju

Uroczyste otwarcie Turnieju

10.05-10.25

Odprawa techniczna

Odprawa techniczna

10.30-11.15

Rozwiązywanie testów

Pomoc przedmedyczna

11.20-12.00

Pomoc przedmedyczna

Rozwiązywanie testów

 

RTP

MRD

 

MRD

RTP

12.00-13.00

 

Obiad

13.00-14.00

Obiad

 

14.30-15.00

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników

Elementy przeszkód: RTP dla wszystkich drużyn (I grupa i II grupa):
1. Korytarz z desek
2. Ósemka
3. Przedmiot do przewożenia
4. Przewożenie przedmiotu na uwięzi
5. Równoważnia
6. Rynna
7. Slalom kółkowy
8. Slalom z ograniczeniem
9. Tarka
10. Zatrzymanie w miejscu
11. Zawracanie w kwadracie
12. Zwężenie na półkolu

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme