WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Dzień języka ojczystego

21. lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Tego dnia uczniowie kl. 8fM
przypomnieli archaiczne znaczenie wybranych słów, zwrócili uwagę na neologizmy i wyjaśnili ich
funkcję w codziennych sytuacjach. Zapisali także słowa, które są dla nich szczególnie ważne, z którymi
mają różne skojarzenia albo takie, których używają często. Nie mogło tu zabraknąć Młodzieżowego
Słowa Roku 2022, wybranego przez internautów, a więc wyrazu „essa”. Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego przypomina o bogactwie różnorodności językowej i podkreśla jego wartość dla
rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Natalia Kraszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme