WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Dzień Ciszy w M11

        Bądźmy cicho, cichuteńko          M11
mamy dzisiaj małe święto.
Święto ciszy i spokoju
dla poprawy naszego humoru.
Cisza, spokój w duszy gra
odpoczynek dzieciom da.
Gdy już ciszę wokół mamy       
do nauki zapraszamy.

Tym sympatycznym wierszem Elizy Pomykały grupa M11 rozpoczęła obchody comiesięcznego Dnia Ciszy. Uczniowie oprócz starań,
by w klasie panowała miła i spokojna atmosfera pisali wiersze o ciszy, które są prezentowane w klasie.

Tekst i zdjęcie Katarzyna Gaworska

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme