WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Bezpieczne ferie – rady dla Rodziców i dzieci

Drodzy Rodzice,
• Nauczcie dzieci bezpiecznych zabaw, 
• Nie pozwólcie dzieciom opowiadać komukolwiek o Waszej sytuacji materialnej, 
• Nauczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach, 
• Zabrońcie dzieciom wpuszczania do domu obcych podczas Waszej nieobecności.
Drodzy uczniowie, pamiętajcie:
• Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 

• Na łyżwach ślizgaj się tylko w wyznaczonych miejscach, nie jeździj po lodzie na rzece lub stawie;
• Nie strącaj zwisających z dachów sopli;
• Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody – to może być przyczyną groźnego wypadku;
• Nie ufaj obcym ludziom- nie przyjmuj od nich żadnych prezentów, nie rozmawiaj z nimi;
• Nie przebiegaj przez ulicę w miejscach niedozwolonych;
• Bądź widoczny na drodze, noś odblaski;
• Pamiętaj o zdrowym odżywianiu;
• Ubieraj się odpowiednio do temperatury panującej na dworze;
• W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu, dbaj o aktywność fizyczną;
• Unikaj kontaktu z osobami chorymi;

 Dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, należy: 
• Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu;
• Często telefonować do domu, aby dzieci nie czuły się samotne;
• Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem;
• Zapewnić dzieciom odpowiednie miejsce do zabawy.

WAŻNE TELEFONY które dziecko powinno znać:

• Telefony kontaktowe do domu i innych bliskich osób (wskazany więcej niż jeden kontakt),
• telefony WOPR (pobyt nad wodą)
• telefony GOPR (pobyt w górach)
• europejski numer alarmowy 112
• Policja 997
• Straż pożarna 998
• Pogotowie ratunkowe 999.

Wyjazd na zorganizowany wypoczynek:
Przed wyjazdem dziecka sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć. Dodatkowo wyposażcie dziecko: w kartę telefoniczną, która w razie potrzeby umożliwi kontakt z rodzicami lub opiekunami, w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna.

Życzymy udanego odpoczynku!
Opracowała Anna Wiater

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme