WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł
Prosimy o pilne uregulowanie zaległości za miesiąc wrzesień 2023 r.

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Pani Kinga Teterycz–Iwanicka, 0M6

                                tel. 515-476-369, e-mail: kinga.teterycz.iwanicka@gmail.com

Wiceprzewodniczący: 
   – klasy Montessori Aldona Barczak, 7eM
     – klasy tradycyjne  Monika Królikowska 8b
Sekretarz  Mariusz Jakubczak, 2c
Skarbnik  Michał Szewczuk, 3M1

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori  w Lublinie.

Nr rachunku: 38 1020 3147 0000 8802 0104 4346

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme