WAŻNE

OBIADY 2022/2023

Opłata za obiady za miesiąc październik 2022r. wynosi 19 x 4,50zł = 85,50zł

Logopeda

Logopeda mgr Ewa Pieniężna

ul. Kresowa 7, pokój nr 16


Szanowni Rodzice,
zakończone zostały przesiewowe badania logopedyczne. W związku z sytuacją epidemiczną konsultacje i zapisy na zajęcia prowadzone będą telefonicznie. Zainteresowanych rodziców proszę o przesłanie maila na adres e.pieniezna@sp27.lublin.eu w terminie do 10.10.2020 r.
W mailu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasa, numer telefonu do rodzica.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
                                        Logopeda Ewa Pieniężna


 Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK
800-1230
WTOREK
800-1430 
ŚRODA
930-1030
1125-1500
CZWARTEK
800-1030
PIĄTEK 800-1030

Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail).

Tel. służbowy: 81 746 19 77, e-mail: e.pieniezna@sp27.lublin.eu

Zadania logopedy:
1.diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2.prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3.podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4.wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme