WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Adopcja Serca

„Chciałbym zebrać miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich narodów i je za darmo żywić i ubierać na duszy i na ciele.”

Bł. Ks. Br. Markiewicz

 

                   Szanowna Dyrekcja, Szanowne Grono pedagogiczne

 Drodzy Uczniowie SP Nr 27  im. Montessori

                                        w Lublinie

Pragnę serdecznie podziękować za aktywny udział w misyjnym dziele Kościoła,  za  kontynuację „Adopcji serca”,  otwarte serca i solidarność z ubogimi dziećmi Paragwaju. 

Potwierdzam wpłatę 200 zł, która wpłynęła na nasze konto 28.09.2022 r.  i składam za nią szczere „Bóg zapłać!” Ofiarowane przez Społeczność Szkoły środki przeznaczamy na pomoc w edukacji dla  „adoptowanej”  dziewczynki Marel Paez Luz Ayelem – 127 P w bieżącym roku szkolnym 2022 z Paragwaju. Dziękujemy bardzo w jej imieniu oraz jej rodziny.

Zapewniamy, że Siostry wraz z podopiecznymi modlą się w intencjach Przyjaciół z Polski,  dzięki którym ich życie staje się radośniejsze, z nadzieją na lepsze jutro.

     Z serdecznym pozdrowieniem, życząc obfitości łask Bożych, Opieki Matki  Najświętszej i Św.  Michała Archanioła

         s. Eligia Opiłowska  

/Referentka Misyjna Zgromadzenia/

Warszawa, 28.09.2022 r.    

Tel. 797 907 061; www.misje.michalitki.pl; 

e-mail: misje@michalitki.pl

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme