WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

        Laureaci szkolnego konkursu plastycznego
                                                    „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

Kartek było tak wiele i były tak piękne, że konkurs zaowocował wieloma laureatami.

1. Vadym Holovachov, 1M7                  

2. Stanisław Dudzik, 1M9

3. Lena Rydz, 2M7                   

4. Łucja Chrześcijanek, kl. 1 b

5. Zuzanna Górska, kl. 2 a                 

6. Milena Czajka, kl. 2 a

7. Marcel Horbaczewski, kl. 2 a            

8. Luiza Czerniło, kl. 2b

9. Mariia Saltynska, kl. 2 b                 

10. Anastazja Nowak, kl. 2 b

11. Jakub Wojciechowski, kl. 3 c

Gratulujemy!
Konkurs zorganizowały: M. Augustowska, J. Wójtowicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme