WAŻNE

Od 6 października 2023 r. (piątek ) rozpoczynamy przekazywanie laptopów w ramach projektu „Laptop dla ucznia”.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania urządzenia będą w siedzibie szkoły, proszę aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste. Do odbioru sprzętu konieczny jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Dokumenty związane z wydaniem urządzenia przygotowuje szkoła, laptopy będą przekazywane w siedzibie szkoły przy ul. Kresowej 7. (hol przed sekretariatem)

zapraszam zgodnie z harmonogramem .

Harmonogram:

6 października 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 13:00

9  października 2023 r. ( poniedziałek) w godz. 9:00 13:00

10 października 2023 r. ( wtorek ) w godz. 12:00 – 17:00

11 października 2023 r. (środa ) w godzin. 9:00- 13:00

Turniej piłkarski

W dniu 22.09.2021r, na boisku przy ulicy Kresowej rozegrano zawody piłki nożnej dla klas VII. Turniej O Puchar Dzielnicy TATARY zrealizowano w ramach środków Rezerwy Celowej Rady Dzielnicy Tatary w ramach budżetu Miasta Lublin. W zawodach wzięło udział łącznie 27 zawodników z sześciu klas VII. Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie klasy VII d. Wszyscy uczestnicy otrzymali ocenę celującą. Dodatkowo trzy pierwsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowej postawy i dziękujemy za wspólną zabawę.
Rada Dzielnicy Tatary
Stowarzyszenie OAKP
Nauczyciele wychowania fizycznego SP27 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme