WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

Ogłoszenie dla uczniów klas ósmych

Od 17 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji:
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania. Skierowanie na badania profilaktyczne: womp
Szanowni Państwo,
W dniu 17.05.2021 r. od godz. 8:00 rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych.
Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych dostępną na stronie kandydata: tutaj > aplikacje dla rodziców ->elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.Kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 5494 miejsc w 190 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 110 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 61 oddziałów w technikach i 19 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.
Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:
– 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach,

– 1952 miejsca w 61 oddziałach 15 techników, kształcących w 39 zawodach,
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie:
– 108 miejsc w 8 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 11 zawodach,
– 36 miejsc w 5 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 4 zawodach,
–  52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
Ogółem w lubelskich szkołach wszystkich typów oferowane jest kształcenie w 65 zawodach.
Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
 od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 25.06 – 14.07.2021r. godz. 15:00)
 od 17.05.2021r. do 31.05.2021r. – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru jeżeli wybór dotyczy oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego)
 22.07.2021r. – publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
 2.08.2021r. – publikacja list przyjętych
 od 2.08.2021r. do 31.08.2021r. – rekrutacja uzupełniająca
Kompendium wiedzy:
1. Wnioski rekrutacyjne składane są w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz.15:00.Kandydaci do oddziałów międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. Wnioski z uwzględnieniem tych oddziałów składane są w terminie od 17 maja 2021 r. do 31maja 2021 r.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania.
Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:
– w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez Gminę Lublin),
– w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się
samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).
2. Wnioski rekrutacyjne mogą być dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w dwóch formach
– w wydruku – podpisanym przez oboje rodziców *
– w formie elektronicznej – podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez oboje rodziców*
(* jeżeli z wniosku wynika, iż powinien być podpis jednego rodzica, to jest to honorowane)
3. Członek komisji rekrutacyjnej szkoły ponadpodstawowej akceptuje wniosek w systemie, akceptacja jest widoczna na koncie kandydata po zalogowaniu.
Uwaga jeżeli kandydat dostarczy wniosek do szkoły pierwszego wyboru, szkoła go nie zaakceptuje, kandydat ma możliwość modyfikacji wniosku, m.in. zmiany preferencji. Wówczas wniosek dostarczony do szkoły ponadpodstawowej nie będzie zgodny z wnioskiem elektronicznym i będzie odrzucony.
4. Jeżeli wniosek kandydata zostanie zaakceptowany przez szkołę ponadpodstawową, a kandydat chce zmienić preferencje, rodzic musi złożyć w szkole pierwszego wyboru, która zaakceptowała wniosek oświadczenie/pismo o anulowanie wniosku w związku ze zmianą preferencji. Na tej podstawie szkoła odblokowuje wniosek w systemie i kandydat na swoim koncie może zmienić preferencje. Wniosków, które wpłynęły do szkoły nie oddaje się rodzicom podlegają one archiwizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Oceny ze świadectwa, osiągnięcia, wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniom klas VIII wprowadza
i zatwierdza:
szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Gmina Lublin
– szkoła ponadpodstawowa, jeżeli kandydat rekrutuje się ze szkoły podstawowej z innej
gminy lub szkoły prowadzonej przez inny organ prowadzący.
6. W systemie rekrutacji uwzględniamy osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
7a. Uczniowie klas VIII ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin dostarczają do szkół pierwszego wyboru:
– wniosek rekrutacyjny (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00 lub w terminie 17.05.2021r. do 31.05.2021r. jeżeli wybór dotyczy też oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego)
– zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i szkół branżowych I stopnia) (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00)
– oryginał świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty po publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia czyli w terminie 23.07.2021 od godz. 8:00 do 30.07.2021r. do godz. 15:00 jako potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany ze względu na wybór preferencji i uzyskaną liczbę punktów.
7b. Uczniowie klas VIII ze szkół,, których organem prowadzącym są inne podmioty lub gminy dostarczają do szkół pierwszego wyboru:
– wniosek rekrutacyjny (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00 lub w terminie 17.05.2021r. do 31.05.2021r. . jeżeli wybór dotyczy też oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego)
– zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i szkół branżowych I stopnia) (od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. do godz. 15:00)
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia – kopie świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty (od 25.06.2021 – 14.07.2021 godz. 15:00)
– oryginał świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty po publikacji list zakwalifikowanych do przyjęcia czyli w terminie 23.07.2021 od godz. 8:00 do 30.07.2021r. do godz. 15:00 jako potwierdzenie podjęcia nauki w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany ze względu na wybór preferencji i uzyskaną liczbę punktów.
8. Możliwa jest zmiana preferencji kandydata, który– 25.06.2021 godz. 8:00 do 14.07.2021 godz. 15:00. – procedura opisana jest w punkcie 4. Po zmianie preferencji wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru – procedura opisana w punkcie 2

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme