WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek, 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w holu głównym w budynku przy ul. Kresowej 7.

       7 marca 2018 roku zmarł Jan Błażukiewicz.

W końcu lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych pełnił funkcję wicedyrektora naszej szkoły.
• W latach 1978-1991 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie.
• W 1995 r. został dyrektorem naszej szkoły. Funkcję tę pełnił do 2002 r.
• Służył obywatelom miasta jako radny Rady Miasta Lublin IV kadencji.

   Całe swoje życie poświęcił dzieciom i młodzieży.
   Był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń uczniów
   oraz troskliwym przełożonym.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 marca 2018 roku
  o godzinie 11.00 na cmentarzu przy Drodze Męczenników   
  Majdanka.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme