Zaproszenie

Dyrekcja szkoły i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
zapraszają przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców

na dzień otwarty, który odbędzie się 12 marca 2019 r.
w godzinach od 1630 do 1800 w Szkole Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme