Zajęcia profilaktyczne

Warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki        
nadwagi i otyłości prowadzone przez studentki
Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywności
i Biotechnologii na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie Panią Martynę Kołowerzo, Karolinę Jachimowicz oraz Ilonę Aleksandrowicz. 
Zajęcia profilaktyczne Stop cyberprzemocy
dla klas III. Prowadzenie Zastępca Naczelnika Oddziału Dyżurnych, Planowania Pracy
i Profilaktyki, Pani Sylwia Kuc

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme