Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy
i nadziei, czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Wielkanoc przyniosła radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość,
by stała się źródłem wzmacniania ducha.


W imieniu Społeczności Szkoły

Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori
Dyrektor Wojciech Josicz
 

 

 

 

 

Wzajemna współpraca i życzliwość pozwolą na wypracowanie wspólnych ustaleń,
które spełnią oczekiwania uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme