WAŻNE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Świetliczaki na tropie… zagadek

Uczniowie uczęszczający do świetlicy przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Świetliczaki na tropie… zagadek,
którego organizatorem jest redakcja dwumiesięcznika Świetlica w szkole.

Cele projektu:
wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia;
uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
zainicjowanie współpracy między placówkami
w całej Polsce.

Koordynatorami projektu są Panie:
Jagoda Antoniak,  Sylwia Laskowska – Rola
i Agnieszka Cis
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme