REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Świetlica

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej:
Wniosek 2022/23

Wniosek 2022/23 pdf

Prosimy o pobieranie wniosku przez przeglądarkę Mozilla Firefox.

 Kontakt z Panią Martą Markiewicz-osobą odpowiedzialną za organizację pracy świetlicy.

Poniedziałek: 8:00-11:00

Wtorek: 11:00-16:00

Środa: 7:00-11:00

Czwartek: 11:00-16:00

Piątek: 11:00-15:00

Telefonicznie : 514-721-993

 

HARMONOGRAM PRACY ŚWIELICY

od godz. 7:30

KLASA  PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
1A 21

A.Cis

21

A.Biały

14 M.Markiewicz/
A.Wojtysiak
21

A.Biały

21

A.Cis

1B 21

A.Cis

24 A.Jakuszewska 14  M.Markiewicz 24

A.Jakuszewska

do 10 s.21 D.Woźniak
od 10 s.20
2A 14/20  M.Markiewicz

 

20

M.Żukowska

21

B.Kaczan

20 7-8 M.ŁączyńskaSolis/
od 8 MM/AW/BK/AC/
20

B.Kaczan

2B 14/20 M.Markiewicz

 

20

M.Żukowska

21 do 8:30 B.Kaczan
od 8:30 M.Kulbaka
21

A.Biały

20

B.Kaczan

3A 14/20

A.Wojtysiak

 

24 A.Jakuszewska 14

A.Wojtysiak

20 7-8 M.ŁączyńskaSolis/
od 8 MM/AW/BK/AC/
 
24

B.Kaczan

3B 21

D.Woźniak

 

21

K.Łopało

21 M.Markiewicz/
A.Wojtysiak
21

A.Biały

21

A.Cis

3C 21

D.Woźniak

24 A.Jakuszewska 24

M.Kulbaka

24

A.Jakuszewska

24

M.Kulbaka

M1 21

A.Cis

21

K.Łopało

24

M.Kulbaka

24

A.Jakuszewska

24

M.Kulbaka

M2 21

A.Cis

21

K.Łopało

24

M.Kulbaka

21

A.Biały

24

M.Kulbaka

M3 21

D.Woźniak

21

K.Łopało

24

M.Kulbaka

21

A.Biały

24

M.Kulbaka

M4 21

A.Cis

20 M.Żukowska 21 B.Kaczan 20 7-8 M.ŁączyńskaSolis/
od 8 MM/AW/BK/AC/
21 A.Cis
M5 21
D.Woźniak
21

A.Biały

21

B.Kaczan

20 7-8 M.ŁączyńskaSolis/
od 8 MM/AW/BK/AC/
21

D.Woźniak

M6 21

D.Woźniak 

24 A.Jakuszewska 24

M.Kulbaka

24

A.Jakuszewska

24

M.Kulbaka

M7 14/20  M.Markiewicz 24 A.Jakuszewska 14

A.Wojtysiak

24

A.Jakuszewska

24

M.Kulbaka

M8 14/20

A.Wojtysiak

21

A.Biały

14

A.Wojtysiak

24

A.Jakuszewska

21

D.Woźniak

M9 14/20  M.Markiewicz 21

A.Biały

14  M.Markiewicz 21

A.Biały

21

A.Cis

M10 14/20

A.Wojtysiak

21

K.Łopało

24

M.Kulbaka

24

A.Jakuszewska

20

B.Kaczan

M11 14/20

A.Wojtysiak

20

M.Żukowska

14  M.Markiewicz 20 7-8 M.ŁączyńskaSolis/
od 8 MM/AW/BK/AC/
20

B.Kaczan

M12 14/20  M.Markiewicz 20 M.Żukowska 21 do 8:30 B.Kaczan
od 8:30
M.Markiewicz/
A.Wojtysiak
20 7-8 M.ŁączyńskaSolis/
od 8 MM/AW/BK/AC/
20

B.Kaczan

 

od godz. 11:20

 

                          HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY od godz. 11:20

 

KLASA  

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

1A 24 M.Kulbaka

 

20 /8
M.Łączyńska Solis
20 A.Biały 21 D.Woźniak 20 M.Żukowska
1B 21 A.Biały

 

8
M.Łączyńska Solis 
20 M.Żukowska  12 do 14 A.Biały
od 14 M.Żukowska
 
20/8 AC/DW/MK/BK/AJ
2A 20 M.Żukowska 21 A.Cis 20 M.Żukowska do 14 s.14M.Markiewicz
od 14 s. 25 A.Biały
od 15:30 s.14 A.Wojtysiak
20 M.Żukowska
2B 20/8
M.Łączyńska Solis
14 M.Markiewicz 21 A.Cis 21 A.Cis do 13 s.20 M.Łączyńska Solis
od 13 s.14 M.Markiewicz
3A 21 K.Łopało 14 A.Wojtysiak 21 D.Woźniak 14 M.Markiewicz do 13 s.20 M.Łączyńska Solis
od 13 s.14 A.Wojtysiak
3B 20 M.Żukowska

 

20 B.Kaczan 20 M.Żukowska 20 B.Kaczan 21 K.Łopało
3C 24 A.Jakuszewska 24 M.Kulbaka 24 A.Jakuszewska 24 M.Kulbaka do 13 s.20 M.Łączyńska Solis
od 13 s.24 A.Jakuszewska
M1 24 A.Jakuszewska

 

24 M.Kulbaka 24 A.Jakuszewska 24 M.Kulbaka 24 A.Jakuszewska
M2 21 A.Biały

 

21 A.Cis 21 A.Cis od 14 s. 25 A.Biały
od 15:30 s.21 A.Cis
21 A. Biały
M3 24 M.Kulbaka

 

21 D.Woźniak 21 D.Woźniak 21 D.Woźniak 21 K.Łopało
M4 21 A.Biały

 

21 A.Cis 21 A.Cis 21 A.Cis 21 A.Biały
M5 24 M.Kulbaka

 

21 D.Woźniak 21 D.Woźniak 21 D.Woźniak 20 M.Żukowska
M6 24 A.Jakuszewska

 

24 M.Kulbaka 24 A.Jakuszewska 24 M.Kulbaka 24 A.Jakuszewska
M7 14 B.Kaczan

 

14 M.Markiewicz 14K.Łopało 14 A.Wojtysiak 14 M.Markiewicz
M8 14 B.Kaczan

 

14 A.Wojtysiak 14 K.Łopało 14  M.Markiewicz 14 A.Wojtysiak
M9 21 K.Łopało

 

20 B.Kaczan 20 A.Biały 12 do 14 A.Biały
od 14 M.Żukowska
21 K.Łopało
M10 21 K.Łopało

 

20 B.Kaczan 20 A.Biały 14 M.Markiewicz 21 K.Łopało
M11 20/8
M.Łączyńska Solis
20/8 M.Łączyńska Solis 20/8 AW/BK/MK/MM 20 B.Kaczan 20/8 AC/DW/MK/BK/AJ
M12 20/8

M.Łączyńska Solis

20/8 M.Łączyńska Solis 20/8
AW/BK/MK/MM
20 B.Kaczan 20/8 AC/DW/MK/BK/AJ

               

 

         

 

 

Nasza świetlica

W Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie znajduje się świetlica czynna codziennie w godzinach 6.30 – 17.00. Uczęszczają do niej dzieci klas I-III oraz młodszych grup Montessori. Do dyspozycji uczniów jest siedem sal, wyposażonych w gry  i zabawki, sprzęt audiowizualny oraz komputerowy.
        Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych. Wychowawczynie świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu prac domowych oraz utrwaleniu wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych. Formy i metody pracy służące rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dostosowane są do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:

☺ plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,

☺ muzyczne,

☺ fitness,

☺ literackie,

☺ ekologiczne,

☺ savoir -vivre.     

NASZE ZAJĘCIA – rok szkolny 2022/2023
Wyniki Świetlicowego Konkursu Plastycznego Najpiękniejsza kartka świąteczna:

I miejsce – Blanka Jezior
 
II miejsce – Leonard Czochra
 
III miejsce – Basia Franczuk, Marcel Bogusz
 
Wyróżnienia – Stanisław Ruszkowski, Lilianna Semplińska-Walczuk
 
Gratulujemy!
 
Konkurs zorganizowały Panie Dorota Woźniak, Agnieszka Cis, Monika Kulbaka
Święto Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości Panie Marta Markiewicz i Agnieszka Wojtysiak zorganizowały zajęcia tematyczne. Uczniowie mieli możliwość wykonania prac plastycznych- kotyliony i orzełki. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz uczyły się i śpiewały pieśni patriotyczne.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
W tym dniu dzieci zostały zapoznane z historią powstania maskotki, wysłuchały bajki o pluszowym misiu, poznały najbardziej znane misie w Polsce i na świecie. Dzieci wykonały pracę plastyczne oraz uczestniczyły w zabawach z ulubionymi pluszakami.
Dorota Woźniak, Agnieszka Cis
 
Dzień Życzliwości w świetlicy
 
21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Na zajęciach w świetlicy rozmawialiśmy o życzliwości oraz dobrych manierach. Dzieci wspólnie wykonały „Drzewko dobrych życzeń”, na których umieściły życzenia dla innych uczniów oraz pracowników szkoły.
Dorota Woźniak, Agnieszka Cis
Międzynarodowy Dzień Uśmiechu w świetlicy
 
Międzynarodowy Dzień Uśmiechu obchodzony jest co roku w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą tego dnia jest Harvey Ball, autor znanego symbolu żółtej uśmiechniętej buzi tzw.  „smiley face”. W tym dniu w naszej świetlicy panował wesoły nastrój. Uczniowie zostali obdarowani przez wychowawców emblematami uśmiechniętych buziek oraz wykonały kolorowe prace plastyczne.
Dorota Woźniak, Agnieszka Cis
 
Spotkanie ze studentką.
Dzieci w świetlicy szkolnej odwiedziła studentka I roku UMCS. Podczas spotkania Zuzanna przeczytała wiesze o jesieni, do których uczniowie wykonali prace plastyczne. Podczas swobodnej zabawy z dziećmi układała puzzle, budowała z klocków lego. Na koniec spotkania uczniowie obdarowali gościa pięknymi rysunkami. Spotkanie zorganizowały Panie: Dorota Woźniak i Monika Kulbaka.
 
Podróże małe i duże – Kazimierz Dolny.
W świetlicy szkolnej odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Podróże małe i duże. Tym razem dzieci odwiedziły Kazimierz Dolny. Poznały charakterystyczne zabytki, legendę o kogucie, herb i flagę Kazimierza. Starsi uczniowie sami wyszukiwali informacji w Internecie, którymi dzielili się z młodszymi. Powstały piękne prace plastyczne, które udekorowały salę. Zajęcia przeprowadziły Panie: Agnieszka Jakuszewska, Dorota Woźniak, Monika Kulbaka.
 
JESIEŃ W ŚWIETLICY 
W świetlicy szkolnej na dobre zagościła Pani Jesień, co można podziwiać na pracach plastycznych wykonanych pod opieką Pani Agnieszki Wojtysiak i Marty Markiewicz.
 
Laureaci konkursu Talerz pełen zdrowia:
I miejsce  – Nadzieja Żmuda, Natalia Opalka, Sebastian Chmielewski
II miejsce – Vadym Holovachov, Aleksandra Drozd
III miejsce – Olga Burszczan, Jana Kurowska
Wyróżnienie:
Alicja Sosnowska, Zuzanna Drozd, Dominika Wierzchowska, Jan Bieliński
Gratulujemy!! Marta Markiewicz & Agnieszka Wojtysiak
 
Dzień Chłopaka
W Dzień Chłopaka w świetlicy na chłopców czekało mnóstwo atrakcji. Wspólne życzenia, słodka niespodzianka i zabawy na interaktywnej podłodze FunFloor uświetniły ten dzień.
Dorota Woźniak, Agnieszka Cis, Bożena Kaczan

 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej uczniowie ze świetlicy wykonali portrety wybranych nauczycieli świetlicy.

 

W świetlicy Fundacja Maturita przeprowadziła zajęcia edukacyjne, które miały na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich praw, zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych, zapobiegania ich bezdomności oraz pogłębienie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym. Podczas spotkania uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez behawiorystę z udziałem psa oraz mieli możliwość wykonania  zabawek dla zwierząt. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali puzzle przedstawiające zwierzęta. Projekt realizowany był dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lublin.

Marta Markiewicz

 

W świetlicy odbyły się zajęcia Uku Puku& Dobre Dźwięki.
Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zagrania na ukulele.

 


Międzynarodowy Dzień Kropki

W dniu 15 września 2022r. w świetlicy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. W ramach zajęć uczniowie tworzyli kreatywne i innowacyjne prace. Zapoznali się z książką pt. „The Dot” autorstwa H. Reynolds. Książka opowiada historię nieśmiałej dziewczynki, która nie wierzy w swoje możliwości. Lektura książki zachęca do poszukiwania własnych talentów i zdolności. Odbyła się też sesja zdjęciowa w specjalnej fotobudce.
Zajęcia zorganizowały Panie Dorota Woźniak, Agnieszka Cis.

 

NASZE ZAJĘCIA – rok szkolny 2021/2022

 

Świąteczne Kolędowanie

Świetliczaki z chęcią uczestniczyły w szkolnym kolędowaniu. Chodziły po szkole śpiewając kolędy, grając na instrumentach, składając życzenia i wręczając słodkie upominki Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Podczas bożonarodzeniowego czasu oczekiwania uczniowie wykonywali świąteczne ozdoby, a także gościli starszych kolegów którzy przybyli aby wziąć udział w wspólnym kolędowaniu.
Organizacji wydarzenia podjęły się Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak.

Mikołajki

Mikołajkowy czas był czasem wyjątkowym w świetlicy. Uczniowie poznali tradycje świętowania Mikołajek w innych krajach. Uczyli się piosenki pt. „O dobrym Świętym Mikołaju”. Świetliczaki uczestniczyły w świetlicowym konkursie plastycznym pt. „Prawdziwa historia Świętego Mikołaja w komiksie”. Uwieńczeniem czasu mikołajkowego było wręczenie przez uczniów słodki upominków Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Organizacji wydarzenia podjęły się Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak.
 
 

Andrzejki

Z okazji Andrzejek w świetlicy odbyły się zabawy taneczne i zabawy przy użyciu chusty Klanzy. Uczniowie wykonywali układy taneczne do znanych utworów dziecięcych. Świetliczki chętnie bawiły się w rytm dziecięcych hitów i uczestniczyły w różnorodnych zabawach muzycznych. Dużo radości i dużo uśmiechu można było dostrzec na dziecięcych twarzach. Na zakończenie zabawy uczniowie otrzymali słodki poczęstunek.
 
Zajęcia zorganizowały Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak.
 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Uczniowie wykonywali ulubione postacie z bajek uczestnicząc w świetlicowym konkursie plastycznym pt. Ulubiona postać z bajek. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wychowankowie czytali i opowiadali ulubione bajki. Wykonywali atrybuty bohaterów bajek dziecięcych z plasteliny. Z radością uczestniczyli w sesji zdjęciowej w fotobudce pszczółka Maja oraz w bajkowych strojach.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak


Dzień Pluszowego Misia
Z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniowie wykonali misie różnorodnymi technikami: z brystolu,
z plasteliny, przy użyciu płyt CD oraz misie origami. Dzieci uczestniczyły w tematycznym quizie, a także
w muzycznym konkursie piosenek o misiach – „Jaka to melodia?”. Panie zorganizowały świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Mój pluszowy miś”, zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Taniec misia był podsumowaniem tego wyjątkowego dnia.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis, Monika Kulbaka, Dorota Woźniak, Jagoda Antoniak

Międzynarodowy Dzień Jeża
W Międzynarodowym Dniu Jeża uczniowie uzyskali informację na temat bytowania jeża. Obejrzeli prezentację multimedialna poznając ciekawostki o jeżach. Świetliczaki zaśpiewały piosenki o jeżu. Następnie uczniowie wykonali kreatywne, kolorowe prace plastyczne, które można było podziwiać na wystawie w sali świetlicowej.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak


Międzynarodowy Dzień Muzyki
W dzień muzycznego święta uczniowie zapoznali się z instrumentami muzycznymi. Podczas gry na instrumentach uczyli się wspólnego muzykowania, rozpoznawania rytmu i tempa utworu. Wykonano gazetkę tematyczną, która zawierała materiały dotyczące muzykowania i twórczości znanych artystów. Uwieńczeniem muzycznego spotkania był Dance aerobic.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak

Dzień Chłopaka i Dzień Dziewczyny
Z okazji Dnia Chłopaka i Dnia Dziewczyny, przypadających 30 września i 11 października, uczniowie
i uczennice otrzymali słodkie poczęstunki. Wszystkim dzieciom Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak złożyły serdeczne życzenia. Gazetka tematyczna i kolorowy tematyczny plakat wykonany przez dziewczynki stanowiły podsumowanie tych wyjątkowych dni.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W tym dniu dzieci w świetlicy szkolnej obejrzały film pt. ,,Dzień Tolerancji”, wyszukiwały w Internecie informacji na omawiany temat, wykonały prace plastyczne, rozwiązywały krzyżówkę, układały wyraz TOLERANCJA z rozsypanych liter. Na koniec zajęć bawiły się w zabawy integracyjne. Zajęcia przeprowadziły Panie Monika Kulbaka i Dorota Woźniak.

Świętujemy Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie wręczali własnoręcznie wykonane laurki i składali życzenia Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Dzieci z chęcią i zaangażowaniem wykonywały kartki i portrety nauczycieli. Przygotowane laurki zostały uroczyście przekazane nauczycielom podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia.

W roku szkolnym 2021/22 prowadzony
jest comiesięczny plebiscyt
na Miss i Mistera
grzeczności i uprzejmości.
W miesiącu wrześniu zaszczytne tytuły zdobyli Anna Jastrzębska M8 oraz Wojciech Pawelec M7. Gratulujemy!!
Plebiscyt organizują Panie
Marta Markiewicz i Agnieszka Wojtysiak.

Światowy Dzień Uśmiechu
Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu uczniowie składali życzenia, wręczali słodkie upominki oraz uśmiechnięte minki Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Wspólnej zabawy było co niemiara. W atmosferze radości i uśmiechu trwaliśmy przez cały dzień.
Organizacji akcji podjęły się Panie Jagoda Antoniak, Sylwia Laskowska – Rola, Agnieszka Cis.

Międzynarodowy Dzień Kropki
W świetlicy Panie Agnieszka Cis, Sylwia Laskowska-Rola i Jagoda Antoniak zorganizowały Dzień Kropki. W ramach zajęć uczniowie tworzyli kreatywne i innowacyjne prace. Zapoznali się z książką pt. „The Dot” autorstwa H. Reynolds. Książka przedstawia historię nieśmiałej dziewczynki, która nie wierzy w swoje możliwości. Historia dziewczynki skłania do poszukiwania wśród czytelników własnych talentów i zdolności. Dzieci wykonały także prace plastyczne pt. „Szalona kropka”. Uwieńczeniem dnia z kropką był pokaz mody pt. „Kropki, kropeczki, grochy i groszki”.

KONKURSY ŚWIETLICOWE

Rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego PORTRET MOJEGO PUPILA
I miejsce – Zuzanna Mitrus M8
II miejsce – Julia Włodarczyk 2a
III miejsce – Paulina Kłopotowska M7
Wyróżnienie: Zuzanna Dudkiewicz M7

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego PORTRET KOTA
I miejsce Jagoda Kozłowska M7
II miejsce Zuzanna Mitrus M8, Amelia Kowalczyk 3B
III miejsce Zuzanna Dudkiewicz M7
Wyróżnienia: Hanna Mitrus M7, Anna Bielińska M7, Julia Włodarczyk 2A, Rozalia Romanek 3B
Gratulujemy: Marta Markiewicz& Agnieszka Wojtysiak
Sponsorem kocich nagród oraz dyplomów jest Strzelnica Arizona. Bardzo dziękujemy!

Akcje prowadzone w świetlicy szkolnej
  • Zbiórka nakrętek na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
  • „Paczka dla zwierzaka” – zbiórka karmy dla zwierząt z lubelskiego Animals,
  • „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
  • Zbiórka odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego.
Kronika zajęć świetlicowych

Tak się bawimy ….


 

Galeria prac uczniów


Szkoła dobrych praktykprezentacja multimedialna opracowana przez Panią Alinę Pydyś

Wywiad na temat szkoły dobrych praktyk:

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme