Spotkanie z muzyką

11W świetlicy gościł uczeń Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Dominik zagrał
na skrzypcach wybrane pieśni patriotyczne
oraz znane i lubiane piosenki dziecięce.
Nie zabrakło również filmowych hitów
Krainy lodu. Spotkanie zakończył konkurs,
którego laureaci otrzymali nagrody.
Muzyczną przygodę zorganizowała
i poprowadziła Pani Sylwia Laskowska-Rola.

Tekst i zdjęcie Marta Markiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme