WAŻNE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Piękna nasz Polska cała

W tym roku szkolnym po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała
Głównym celem projektu jest:
• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci
i młodzieży.

• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski
i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej MEN.
Koordynatorzy projektu: Jagoda Antoniak,
Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme