Eliminacje Powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjów

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie jest organizatorem eliminacji powiatowych bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współorganizatorami tego turnieju są :
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Straż Miejska w Lublinie oraz Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.
W związku z organizacją kolejnego XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie szkół podstawowych i klasy III gimnazjów powiatu lubelskiego informujemy, iż:
1. Etap powiatowy Turnieju odbędzie się 18.05.2019 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7.
2. Zgłoszenia uczestników do Turnieju należy przesyłać do dnia 14.05.2019 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746 24 68.
(więcej…)

Warsztaty dla nauczycieli

W kwietniu w świetlicy szkolnej odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli szkół, przedszkoli i burs.
Na zajęciach nauczyciele wykonali jaja wielkanocne metodą quillingu. Warsztaty odbyły się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia przygotowały Panie: Agnieszka Cis, Agnieszka Wojtysiak, Monika Kulbaka, Agnieszka Jakuszewska.

Uczennica naszej szkoły laureatką konkursu

4 kwietnia w Trybunale Koronnym odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów Laureatom IX Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7 TALENT pod hasłem Lublin miastem unii: historycznej, europejskiej, kulturowej. Nasza uczennica Agata Ruszkowska zdobyła III miejsce.
Serdecznie gratulujemy !!!

Prace finałowe będzie można obejrzeć w Galerii Seven Art mieszczącej się w VII Liceum Ogólnokształcącym im.M.Konopnickiej w Lublinie.
Tekst i zdjęcia Dominika Ślaska

Wyjątkowa lekcja

Klasa II c wybrała się na lekcję muzealną do Pracowni Muzeum Zoologicznego UMCS. Uczniowie mogli obejrzeć ponad dwa tysiące przeróżnych gatunków zwierząt z całego świata, a także dowiedzieć się niesamowitych ciekawostek z życia fauny. To była niezwykle ciekawa lekcja przyrody.
Tekst i zdjęcia Monika Piasecka

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie ósmej klasy szkół podstawowych
Miasto Lublin w prowadzonych przez siebie liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowuje na rok szkolny 2019/2020 około 10 500 miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Wykaz szkół i ilość miejsc podana jest niżej:
Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących

Oferta edukacyjna szkół zawodowych

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi informacji o rekrutacji:
Rekrutacja_informacja dla kandydatów
Prezentacja MEN

Harmonogram działań gimnazjalisty

Harmonogram działań ucznia szkoly podstawowej

Szanowni Państwo!

W referendum przeprowadzonym w dniach 18.03 – 20.03.2019 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w szkole większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych opowiedziała się za udziałem naszej szkoły w strajku. W referendum wzięło udział 69,6% uprawnionych pracowników, za akcją protestacyjną opowiedziało się 87,3%.
Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o rozpoczęciu bezterminowego strajku w dniu
8 kwietnia 2019 r.
W dniu 28.03.2019 r. zakończyły się mediacje z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania, z którym trwa spór zbiorowy. W w/w referendum nie wzięła udziału wymagana liczba uprawnionych pracowników.
Organizacje związkowe są zobowiązane poinformować dyrektora szkoły o podjęciu strajku
co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem. Działania szkoły będą uzależnione od zasięgu strajku. Informację dotyczącą osób uczestniczących w strajku dyrektor otrzyma w dniu rozpoczęcia strajku.
Priorytetem jest przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty oraz zorganizowanie opieki dla uczniów, którzy w dniach strajku przyjdą do szkoły. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.
Jeśli liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy, nie pozwoli na zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w szkole, zajęcia w szkole zostaną zawieszone.
W szkole będzie pracował sekretariat szkoły. Informacja o pracy pozostałych agend szkoły zostanie podana w formie komunikatu po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o osobach strajkujących w szkole. Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz komunikatów na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori Wojciech Josicz

Zbiórka odbywa się w dniach 25.03.2019 – 12.04.2019 r.
Produkty prosimy przynosić do sali numer 21.
Tekst Jagoda Antoniak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme