Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Rodzice!

Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, która wymaga podejmowania nowych działań. Ze względów bezpieczeństwa nas wszystkich i z powodu konieczności dostosowania się do zaleceń służb pozostajemy w domu zgodnie z akcją #ZostańwDomu. Nie jest to jednak czas ferii. Nauka Państwa dzieci będzie odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wymaga to przeorganizowania w domowym funkcjonowaniu nie tylko Państwa dzieci – uczniów, ale też wszystkich domowników oraz zrozumienia, współpracy i współdziałania.  W związku z tym bardzo ważne jest odpowiednie zorganizowanie dzieciom warunków, aby ten czas był efektywnie wykorzystany zarówno na naukę, jak i relaks oraz wypoczynek.

WARUNKI DO NAUKI W DOMU

Tworząc  właściwe warunki do nauki w domu, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, aby dziecko mogło się skoncentrować na pracy, aby było właściwie zmotywowane i osiągało satysfakcję z właściwie wykonanych zadań.  Jeżeli dziecko ma własny pokój, to jest łatwiejsze. Jeżeli jednak dziecko – uczeń korzysta ze wspólnej przestrzeni domowej, to warto wprowadzić pewne reguły, wspólnie ustalone, aby każdy domownik miał możliwość spokojnego korzystania z części „własnej przestrzeni” w określonej porze dnia.
(więcej…)

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021 – informacje

 

1. Dokładny HARMONOGRAM REKRUTACJI do klas I SP na rok szkolny
2020/2021 określa:

Zarządzenie nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

TREŚĆ ZARZĄDZENIA ZNAJDĄ PAŃSTWO POD ADRESEM:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2020/zarzadzenie-nr-13412020-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-27-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20202021-do-klas-i-,260,27832,2.html

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/terminy-zapisow-do-klas-i-szkol-podstawowych,448,1082,1.html

2. NOWE KRYTERIA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM DO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OKREŚLA:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

LINK DO UCHWAŁY:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

LINK DO OBWIESZCZENIA PML:

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2020/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-20-01-2020-r-o-kryteriach-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-do-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-dla-kandydatow-zamieszkalych-,79,27818,2.html

LINK DO INFORMACJI NA STRONIE UM:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/nowe-kryteria-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-uzupelniajacym-do-szkol-podstawowych,446,1082,1.html

Komunikat

  Czasu zawieszenia zajęć w szkole od 12 do 25 marca 2020 roku nie należy traktować jako dodatkowych wolnych dni. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły powinna zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości przez uczniów.
Nasi uczniowie mają organizowane nauczanie na odległość, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, poczty elektronicznej). Więcej informacji można znaleźć w dzienniku elektronicznym.

Komunikat

Od 12 do 25 marca 2020 roku decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja wynika z konieczności przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Komunikat

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, działając w oparciu o § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz.69 z późniejszymi zmianami) oraz mając na względzie rekomendację Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 marca 2020 r., zawieszam zajęcia w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie w dniach 12- 13 marca 2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori
Wojciech Josicz

Dalsze informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły na bieżąco.

Więcej ważnych informacji dla rodziców: tutaj

Proszę o zapoznanie się:Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590.

Całodobowy dyżur telefoniczny lubelskiego sanepidu pod numerem 693 397 185.

Zaproszenie na dzień otwarty szkoły

                Dyrekcja i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej                      
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie
zapraszają rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci
do klasy pierwszej na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
27.02.2020 r. godz. 1700

W PROGRAMIE:
– informacje na temat procedur zapisu dziecka do szkoły,
– zapoznanie z kadrą oraz ofertą szkoły,
– zwiedzanie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Montessori w Lublinie
Tel. 81 746-19-77 / 81 466-46-55
http://www.sp27.lublin.eu/

Zaproszenie dla rodziców dzieci 5-letnich z przedszkolnych grup Montessori    

Dyrekcja i nauczyciele nauczania metodą Marii Montessori
zapraszają rodziców
dzieci 5-letnich z przedszkolnych
grup Montessori    
zainteresowanych kontynuacją kształcenia w klasach Montessori
na spotkanie informacyjne w dniu
25 lutego 2020 r. w godz. 16.30– 17.30
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 7

W programie spotkania:
– informacje na temat organizacji opieki nad dzieckiem w szkole,
charakterystyka pracy metodą Marii Montessori na II, III i IV poziomie.

Wyniki międzyszkolnego konkursu „Bezpieczna zima”

Wyniki międzyszkolnego konkursu dla świetlic szkolnych  „Bezpieczna zima”:

II miejsce
Wiktoria Berezecka (SP34)
Gabriela Kożuszek (SP46)
I miejsce
Magdalena Pycka (SP43)
Daria Jeleniewska (SP19)
Julia Kołosińska (SP19)
III miejsce
Yelyzaveta Honcharenko
(SP34)
Wyróżnienia:

Michalina Mackiewicz (SP46), Amelia Szczygielska (SP19), Sabina Mackiewicz (SP46), Lena Żak (SP34), Łucja Cygan (SP34), Maria Shapovalova (SP34), Alicja Wojnarska (SP43), Zofia Mielnik (SP 39)
Organizatorzy: Jagoda Antoniak, Agnieszka Cis, Sylwia Laskowska – Rola, Agnieszka Wojtysiak, Dorota Woźniak.

Zapraszamy opiekunów po odbiór nagród i pamiątkowych dyplomów od dnia 19 lutego 2020 r. Wszystkim laureatom gratulujemy.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme