Wielka Liga Czytelników

Zostały przeprowadzone eliminacje szkolne ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się w kategorii:

– klas 1-4: Beata Buraczyńska, Eliza Buraczyńska, Antoni Sawiuk,
– klas 5-8: Michał Kamiński i Natalia Wargocka.
Serdecznie gratulujemy!
Etap powiatowy odbędzie się 28 maja. Będzie on poprzedzony testem próbnym w dniu 21 maja.
Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom na adresy e-mail.
                                                                       Nauczyciele bibliotekarze

Laurka dla medyka

11 maja w Dzienniku Wschodnim ukazały się prace naszych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie Laurka dla medyka.
W wydaniu papierowym prezentowane są pierwsze miejsca natomiast w wydaniu internetowym są wszystkie prace. Link do wydania internetowego: tutaj

Ogłoszenie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 11 maja 2020 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziałów 0M4, 0M5, 0M6, 0M7, 0M9, 0M11 mogą korzystać z pobytu w szkole.

Od 6 do 8 maja 2020 r. nie będzie zorganizowana w szkole opieka dla dzieci 6-letnich z grup Montessori ze względu na brak możliwości spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem i procedurami:
procedura_BHP_obowiązująca_rodziców_6_letnich-COVID-19
zarządzenie_nr_31-2019-2020_COVID-19


Uwaga uczniowie! Zapraszamy do udziału w konkursie

Pedagog szkolny i nauczyciel informatyki zapraszają uczniów klas 4- 8 do udziału w konkursie
na prezentację o tematyce profilaktycznej.
K
lasy IV-V temat  Jak odżywiać się zdrowo
K
lasy VI-VIII  temat  Jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne w czasie epidemii.

Wykonane prezentacje należy przesłać na adres a.wiater@sp27.lublin.eu  do dnia 15 maja.

Pierwsze trzy miejsca będą punktowane oceną z informatyki, pozostali uczniowie otrzymają plusy za aktywność.                                                                                                                                                                                                                               Zapraszamy                                                                                                                                     Anna Wiater, Dariusz Cieśla

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme