REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublina

Zarządzenie ws. harmonogramu rekrutacji

Uchwała w spr. ustalenia kryteriów

Zarządzenie ws. wzoru wniosku

Dni Dzielnicy Tatary

Rada Dzielnicy „Tatary” oraz Szkoła Podstawowa nr 27 zaprasza do udziału w zajęciach aktywizujących w ramach „Dni Dzielnicy Tatary”.
W dniu 25.08.2022 na boisku naszej szkoły (ul. Kresowa) będziemy gościć Dawida Krzyżowskiego – mistrza Polski Red Bull we Freestyle Football, który przeprowadzi pokazowe zajęcia dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.
 
Przemysław Makowski

Posiłek w szkole i w domu

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie bierze udział w programie „Posiłek w szkole i domu” i otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 80 000zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).
źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Dnia 24.06.2022r. hucznie zakończyliśmy Rok Szkolny 2021/2022. Uroczystość odbyła się w trzech turach, najpierw swój rok szkolny zakończyli najmłodsi – uczniowie klas I-III oraz grup Montessori II poziomu. Następnie zakończenie roku mieli uczniowie klas IV-VI a na samym końcu żegnaliśmy się z uczniami klas VII i VIII. Każde z tych wydarzeń było niezwykłe, przyniosło wiele radości i wzruszeń. 

Podczas zakończenia roku klas VII-VIII miała również miejsce część artystyczna, podczas której uczniowie klas 7b i 7c przygotowali fantastyczne przedstawienie. Wszyscy uśmialiśmy się do łez! 🙂

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczniom kończącym ten rok szkolny. Był to rok niezwykły, który postawił przed Nami wiele wyzwań. Poradziliście sobie z nimi wyśmienicie! Do zobaczenia we wrześniu!

Zdjęcia z zakończenia roku przygotowali uczniowie klasy VIIeM – Miłosz Kosior i Miłosz Kamiński.

Nominacja na kolejną kadencję

Dnia 29 czerwca 2022r. w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 odbyło się spotkanie dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek z przedstawicielami władz miasta. Podczas tego spotkania 32 osoby otrzymały nominacje na stanowiska dyrektorskie. Jedną z tych osób był Pan Dyrektor Wojciech Josicz, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na kolejną kadencję. 

Gratulujemy!

Poznaj Polskę – Zamość – Zwierzyniec

W dniu 22.06.2022r. uczniowie z klasy 2c i 3c ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie  odbyli edukacyjną wycieczkę w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. W Zamościu zwiedzili historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku. Podziwiali zamojski rynek i pięknie odnowione kamienice. Następnie uczniowie odwiedzili zamojskie zoo, gdzie poznali zwierzęta z całego świata. Autokarem przejechali do Zwierzyńca, gdzie podziwiali walory Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyruszyli ścieżką spacerową po wydmie do stawów „Echo”, Zwiedzili Kościół „Na Wodzie” i Pałac Plenipotenta w Zwierzyńcu. To była bardzo interesująca i udana wycieczka.

Magiczna Moc Bajek

Klasa IIc i IIIc w roku szkolnym 2021/ 2022 brały udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”. Dzieci wraz z wychowawczyniami  przez cały rok szkolny wykonywały szereg zadań związanych nie tylko z czytaniem książek, ale także z poznawaniem historii i kultury najbliższej okolicy, wychowaniem do wartości czy rozwijaniem talentów muzycznych i plastycznych. Projekt był realizowany w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna i został uwieńczony otrzymaniem certyfikatu. Poniżej relacja z wykonania niektórych zadań.

Spotkanie z muzyką

Mieliśmy ogromne szczęście gościć w świetlicy Panią Urszulę Wąsowską. 

Wokalistka, autorka tekstów, aktorka, nauczycielka emisji, zafascynowana głosem ludzkim we wszelkich jego przejawach, polonistka. 
Bawiliśmy się wyśmienicie poznając tajniki powstawania orkiestry. 
Staliśmy się orkiestrą! Dziękujemy. 
Spotkanie zorganizowała Pani Alina Pydyś
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme