Drodzy Uczniowie!
Zbliża się czas wakacji. Oto najważniejsze zasady, którymi powinniście się kierować, aby spędzić
je bezpiecznie, cieszyć się odpoczynkiem, korzystać z uroków lata i z nową siłą wrócić we wrześniu
do nauki!
(więcej…)

Ogłoszenie w sprawie korzystania z obiadów w roku szkolnym 2020/2021

Prosimy zainteresowanych rodziców o złożenie wniosku Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w roku szkolnym 2020/2021.

Wniosek jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie szkoły ( do wydruku) oraz w wersji papierowej
przedsionku głównego wejścia do szkoły przy ulicy Kresowej 7. Prosimy o składanie wniosków do pudełka, które znajduje się w przedsionku do 28.08.2020 roku.
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 27

Świetlica szkolna

Uwaga!
Wnioski do świetlicy na rok szkolny 2020/21 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie szkoły w zakładce świetlica ( do wydruku) oraz w wersji papierowej w przedsionku głównego wejścia do szkoły przy ulicy Kresowej 7. Prosimy o składanie wniosków do pudełka, które znajduje się w przedsionku do 21.08.2020 roku. Informujemy, że nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W razie pytań dotyczących rekrutacji do świetlicy prosimy o kontakt na maila : m.markiewicz.sp27@o2.pl

Konsultacje dla uczniów

Od 1 czerwca uczniowie klas 4-7 mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów
na terenie szkoły.


Harmonogram konsultacji:
Klasy IV              klasa 4 A                 klasa 4 B
Klasy V:              klasa 5 A                 klasa 5 B                  klasa 5 C                    klasa 5 D
Klasy VI:             klasa 6 A                 klasa 6 B                  klasa 6 C                    klasa 6 D
Klasy VII:            klasa 7 A                 klasa 7 B                  klasa 7 C     Klasa 7eM, 6eM, 6fM
Klasy VIII:        KONSULTACJE KLASA 8A   
                        KONSULTACJE-klasa_8B
                        KONSULTACJE KLASA 8CM
Konsultacje EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA:
klasy 8A i 8B: czwartek 10.20-11.05, sala 111
klasa 8cM – piątek 10.00-10.45, sala 56
   Od 1 do 6 czerwca nie odbędą się:
– konsultacje z chemii,
 – konsultacje z fizyki w klasach: 7c, 7eM, 8a, 8b, 8cM.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 maja 2020 r. uruchomiliśmy prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie. Przywróciliśmy prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w budynku nr 1
przy ul. Kresowej 7 w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.
O
d 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I-III,
(więcej…)

Ogłoszenie

W związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół od 25 maja uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III
oraz konsultacje dla uczniów klas 8.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zarządzeniami i harmonogramami.
(więcej…)

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme