Nauczyciele bibliotekarze 25 września zakończyli wypożyczanie podręczników szkolnych. Każdy uczeń klas I-III wypożyczył po 3 egzemplarze. Uczniowie klas IV po 10, klas V i VI po 11 oraz klas VII-VIII  po 12 egzemplarzy podręczników. W sumie wypożyczono 6752 książek.  

Wyniki konkursu

W szkole odbyła się kolejna edycja konkursu
wiedzy BEZPIECZNI NA DRODZE.
Tegoroczni laureaci:

I miejsce Tymon Kozłowski
II miejsce Krzysztof Stanicki, Filip Kukuryk
III miejsce Wilhelm Stefaniak,
Jakub Polak, Lilianna Flis

Laureatom gratulujemy!!!

Marta Markiewicz, Agnieszka Wojtysiak, Agnieszka Jakuszewska, Monika Kulbaka

Ogłoszenie

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowany Lubelski Program Wczesnego
Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, który w który w założeniu obejmie wszystkie dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego oraz te dzieci z klas drugich, które z powodu pandemii koronawirusa nie zostały poddane badaniom w roku szkolnym 2019/2020. Więcej informacji:
List do Rodziców

 

Nasza szkoła przystąpiła do udziału
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
Piękna nasza Polska cała.
Podjęliśmy wyzwane i będziemy realizować
kolejne zadania, które mają na celu lepsze poznanie naszej Ojczyzny – tej dużej i tej mniejszej – lokalnej.
Tekst Monika Piasecka

 

 

 

Ogłoszenie

Informujemy rodziców, że osobą do kontaktów w sprawach dotyczących organizacji pracy oraz funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Pani Marta Markiewicz. Pełni dyżury w następujące dni:
– poniedziałek 1600-1700,
– środa 1530-1630,
– piątek 1000-1100.
Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne spotkania 514- 721-993.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme