Informacja dla Rodziców o ubezpieczeniu NNW dzieci na rok szkolny 2017/2018

Wpłaty na ubezpieczenie prosimy kierować na rachunek bankowy : 75 1870 1045 2078 1019 7205 0001
Składka wynosi: 27 zł.
Dane do przelewu:
Odbiorca: Protecta Broker, ul. Kościuszki 16B, 87-800 Włocławek
Tytuł przelewu (proszę wypełniać wg. wzoru, bardzo ważne!):
Imię, nazwisko dziecka, klasa, Szkoła Podstawowa nr 27
Np. Alicja Kowalska, klasa IC, Szkoła Podstawowa nr 27
Prosimy o wpłaty do dnia 30 września 2017 roku.
Po wpłaceniu składki proszę dostarczyć do Sekretariatu Szkoły podpisaną Listę osób przystępujących do ubezpieczenia.
Listę można również pobrać z zakładki RODZICE Ubezpieczenie dzieci zamieszczonej na stornie internetowej szkoły.

Sukces naszej uczennicy

W wakacje Zosia Orłowska z VI c, uczestniczyła w letnim    zgrupowaniu Sportowy Talent (Sportowy Talent to specjalny
program szkoleniowy dla najmłodszych utalentowanych
karateków) w Dojo Stara Wieś.
Zgrupowanie zakończyło się ogólnopolskim turniejem
o Puchar Dojo Stara Wieś, w którym Zosia zajęła I miejsce
(w kategorii dziewczęta 3-1 kyu), zdobywając tym samym
Puchar Dojo Stara Wieś. Zawody objęli patronatem:
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Karate Tradycyjnego.

Podręczniki szkolne

W bibliotece są nowe podręczniki szkolne dla klas pierwszych, czwartych, szóstych i siódmych oraz dodatkowe egzemplarze dla klas piątych i szóstych. Nauczyciele bibliotekarze wprowadzili 2386 nabytków do księgozbioru i na bieżąco je wypożyczają. Od 4 września udostępniono 3402 egzemplarzy podręczników dla uczniów klas 2-3 i 4-6.

Stypendia szkolne

W dniach od 1 do 15 września 2017 r. przyjmowane będą  wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów. Mogą ubiegać się o taką pomoc materialną uczniowie szkół oraz wychowankowie ośrodków aktualnie kształcący się, zamieszkali na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– wielodzietności,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– zdarzenia losowego.
Wnioski można składać do pedagogów szkolnych: Reginy Tatary i Anny Wiater.

Opłata za obiady za wrzesień

Opłata za obiady za wrzesień 2017 r. wynosi 57,00 (19 x 3,00). Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły do dnia 31 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu na rachunek szkoły). Wpłata po tym terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

Strona 2 z 5712345678910...203040...Ostatnia »
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme