Konsultacje dla uczniów

Od 1 czerwca uczniowie klas 4-7 mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów
na terenie szkoły.
Harmonogram konsultacji:
Klasy IV              klasa 4 A                 klasa 4 B
Klasy V:              klasa 5 A                 klasa 5 B                  klasa 5 C                    klasa 5 D
Klasy VI:             klasa 6 A                 klasa 6 B                  klasa 6 C                    klasa 6 D
Klasy VII:            klasa 7 A                 klasa 7 B                  klasa 7 C     Klasa 7eM, 6eM, 6fM
Klasy VIII:        KONSULTACJE KLASA 8A   
                        KONSULTACJE-klasa_8B
                        KONSULTACJE KLASA 8CM
Konsultacje EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA:
klasy 8A i 8B: czwartek 10.20-11.05, sala 111
klasa 8cM – piątek 10.00-10.45, sala 56
   Od 1 do 6 czerwca nie odbędą się:
– konsultacje z chemii,
 – konsultacje z fizyki w klasach: 7c, 7eM, 8a, 8b, 8cM.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 maja 2020 r. uruchomiliśmy prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie. Przywróciliśmy prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w budynku nr 1
przy ul. Kresowej 7 w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.

 • Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I-III,
  grup II poziomu Montessori, jak również dzieci III poziomu Montessori na poziomie klas III.
  Dzieci poziomu II i III Montessori wchodzą do szatni szkoły I segmentem.
  – Dzieci klas I-III wchodzą do szatni szkoły II segmentem.
 • Od 25 maja br. organizujemy konsultacje dla uczniów klas VIII z poszczególnych przedmiotów.
  Klasy 8a, 8b
  Konsultacje dla uczniów klas 8a i 8b odbywają się w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori przy ul. Maszynowej 2.
  – Uczniowie wchodzą na teren szkoły głównym wejściem zgodnie z procedurami obowiązującymi
  w czasie COVID-19.
  Klasa 8cM
  Konsultacje dla uczniów klasy 8cM odbywają się w budynku nr 1 Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori przy ul. Kresowej 7.
  – Uczniowie wchodzą do szatni szkoły przez III segment zgodnie z procedurami obowiązującymi
  w czasie COVID-19.

Od 1 czerwca br. organizujemy konsultacje dla klas IV-VII. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od warunków i możliwości szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować
o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III.
Informacja o nieuczęszczaniu przesyłana jest do wychowawcy klasy, który monitoruje pracę oddziału.
Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole. Informację

o tym należy przesyłać do wychowawcy klasy.

Z wyrazami szacunku
                                                                               Dyrektor Szkoły
                                                                               Wojciech Josicz

Ogłoszenie

W związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół od 25 maja uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III
oraz konsultacje dla uczniów klas 8.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zarządzeniami i harmonogramami.
Zarządzenie nr 35

załacznik 1 do zarządzenie 35
Załącznik nr 6 do zarzadzenia 35
Zarządzenie nr 36 dni wolne w czasie egzaminu kl.8
Zarządzenie nr 37
Załącznik nr 1 do zarządzenia 37
Konsultacje dla uczniów klas 8:
KONSULTACJE KLASA 8A
KONSULTACJE KLASA 8CM
KONSULTACJE-klasa_8B
Konsultacje EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA:
klasy 8A i 8B: czwartek 10.20-11.05, sala 111
klasa 8cM – piątek 10.00-10.45, sala 56
Zasady pracy biblioteki szkolnej w czasie stanu epidemii
Godziny korzystania z biblioteki znajdują się w zakładce BIBLIOTEKA.

Konkurs profilaktyczny- rozstrzygnięcie

Informujemy, że po zebraniu nadesłanych prac i ich ocenie postanowiliśmy, że następujący uczniowie otrzymają oceny celujące z przedmiotu informatyka:
Natalia Wargocka kl.5b
Marek Czyżykiewicz kl.4a
Stanisław Sadownik kl 5M10
Lidia Maciejewicz kl.4M2
Gratulujemy!
Organizatorzy: Anna Wiater, Dariusz Cieśla

Wielka Liga Czytelników

Zostały przeprowadzone eliminacje szkolne ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się w kategorii:

– klas 1-4: Beata Buraczyńska, Eliza Buraczyńska, Antoni Sawiuk,
– klas 5-8: Michał Kamiński i Natalia Wargocka.
Serdecznie gratulujemy!
Etap powiatowy odbędzie się 28 maja. Będzie on poprzedzony testem próbnym w dniu 21 maja.
Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom na adresy e-mail.
                                                                       Nauczyciele bibliotekarze

Laurka dla medyka

11 maja w Dzienniku Wschodnim ukazały się prace naszych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie Laurka dla medyka.
W wydaniu papierowym prezentowane są pierwsze miejsca natomiast w wydaniu internetowym są wszystkie prace. Link do wydania internetowego: tutaj

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme