WAŻNE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Piękna nasz Polska cała

W tym roku szkolnym po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała
Głównym celem projektu jest:
• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci
i młodzieży.

• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski
i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej MEN.
Koordynatorzy projektu: Jagoda Antoniak,
Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis

Wyniki szkolnego konkursu literackiego

Wyniki szkolnego konkursu literackiego Opisz Belfra swego.
Klasy starsze

II miejsce
Mateusz Lenart

I miejsce
Jakub Florek 
i Marek Czyżykiewicz

III miejsce
Amelia Matejczuk

Klasy młodsze

II miejsce
Jakub Wojciechowski
I miejsce
Ignacy Dudzik
III miejsce
Zuzanna Dudkiewicz

Osoby wyróżnione: Arkadiusz Gawidziel, Aniela Wolska, Róża Wolińska, Wiktor Wyrostek.
Nagrody zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Wycieczka grup M10 i M12

Na przełomie września i października grupy M10 i M12 wybrały się na wycieczkę do Młyna Hipolit w Nowym Gaju koło Nałęczowa. Uczniowie wraz z opiekunami brali aktywny udział w geologicznych warsztatach, na których obejrzeli imponujące okazy skał i minerałów. Najwięcej emocji wzbudziło płukanie złota i gra terenowa „Poszukiwanie skarbów w jaskiniach”. Atrakcji dopełniło ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszyscy wrócili zadowoleni z planami powrotu do gościnnego Młyna na zimowy kulig.
Beata Ligenza, Agnieszka Trojniak

Wycieczka na Roztocze

 5 października w słoneczny jesienny dzień  klasy 5a i 8b wybrały się na wycieczkę do Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu. Uczniowie podziwiali idealne miasto Jana Zamoyskiego, rozkoszowali się złotą polska jesienią nad stawami w Zwierzyńcu. Zachód słońca zastał ich przy baszcie w Krasnobrodzie z widokiem na piękne Roztocze.
Zdjęcia i tekst Maria Siemion


Dzień Głośnego Czytania w grupie M6

29. 09. 2021r. w dzień urodzin Janiny Porazińskiej uczniowie klasy M6 aktywnie włączyli się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzieci podczas lekcji wysłuchały wierszy przeczytanych przez nauczyciela, poznały biografię pisarki, przepisały notatkę do zeszytu, dowiedziały się gdzie w Lublinie znajduje się tablica pamiątkowa umieszczona na kamienicy, w której urodziła się pisarka. Klasę M6 odwiedziły uczennice uczęszczające do świetlicy szkolnej, które przeczytały fragment baśni pt. Czarodziejska księga. Dzieci młodsze wykonały piękne ilustracje pod okiem starszych koleżanek. Zajęcia zorganizowały Panie Agnieszka Jakuszewska i Monika Kulbaka.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme