Ogólnopolska pomoc „Psychologowie dla społeczeństwa”

Nieodpłatnie, bezinteresownie, przez Internet – to trzy zasady Psychologów dla społeczeństwa. Pomoc tę tworzy obecnie ponad 200 specjalistów, którzy chcą pomagać Polkom i Polakom w czasie pandemii koronawirusa. W pierwszej kolejności chcą wesprzeć pracowników służby zdrowia, osoby objęte kwarantanną i tych, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy psychologicznej. W tym celu powstała strona: tutaj 

Ogłoszenie pedagoga szkolnego

Drodzy Rodzice, w związku z tym, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 pracuje w sposób zdalny odwołane są wszystkie umówione dotychczas badania psychologiczno-pedagogiczne.
Jest możliwość kontaktu telefonicznego ze specjalistami. Sekretariat: tel./fax.: +48 81 747 35 26
tel. kom. 509 731 851,        e-mail: poczta@zp1.lublin.eu

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Zachęcam do korzystania z porad umieszczonych na stronie internetowej Zespołu Poradni nr 1,
ul. Magnoliowa 8 w Lublinie. Zainteresowanych zapraszam na stronę: tutaj

(więcej…)

Komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas I

Na stronie internetowej Miasta Lublin oraz na Lubelskim Portalu Oświatowym zostały opublikowane informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznanie się z tymi informacjami.

Rusza rekrutacja do przedszkoli i klas I: tutaj

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin: tutaj
Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021: tutaj

Zgłoszenia kandydatów do klas I szkół podstawowych w szkołach z określonym obwodem: tutaj

Informacja dyrektora w sprawie nauczania na odległość

Szanowni Państwo,
na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będąwykorzystywane metody i techniki kształcenia no odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Sposób prowadzenia zajęć
W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji ustalonych przez wychowawcę klasy. Nauczyciele monitorować będą pracę dzieci, udzielać bieżącej informacji zwrotnej, konsultować realizację przydzielonych treści i zakres tych treści.

Specjalnie na potrzeby realizacji nauczania na odległość została utworzona strona http://platforma.sp27.lublin.eu

Na tej stronie będzie funkcjonowała platforma e-learningowa moodle, dzięki której w większości będziemy realizowali działania związane z nauczaniem na odległość.
(więcej…)

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Rodzice!

Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, która wymaga podejmowania nowych działań. Ze względów bezpieczeństwa nas wszystkich i z powodu konieczności dostosowania się do zaleceń służb pozostajemy w domu zgodnie z akcją #ZostańwDomu. Nie jest to jednak czas ferii. Nauka Państwa dzieci będzie odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wymaga to przeorganizowania w domowym funkcjonowaniu nie tylko Państwa dzieci – uczniów, ale też wszystkich domowników oraz zrozumienia, współpracy i współdziałania.  W związku z tym bardzo ważne jest odpowiednie zorganizowanie dzieciom warunków, aby ten czas był efektywnie wykorzystany zarówno na naukę, jak i relaks oraz wypoczynek.

WARUNKI DO NAUKI W DOMU

Tworząc  właściwe warunki do nauki w domu, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, aby dziecko mogło się skoncentrować na pracy, aby było właściwie zmotywowane i osiągało satysfakcję z właściwie wykonanych zadań.  Jeżeli dziecko ma własny pokój, to jest łatwiejsze. Jeżeli jednak dziecko – uczeń korzysta ze wspólnej przestrzeni domowej, to warto wprowadzić pewne reguły, wspólnie ustalone, aby każdy domownik miał możliwość spokojnego korzystania z części „własnej przestrzeni” w określonej porze dnia.
(więcej…)

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021 – informacje

 

1. Dokładny HARMONOGRAM REKRUTACJI do klas I SP na rok szkolny
2020/2021 określa:

Zarządzenie nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

TREŚĆ ZARZĄDZENIA ZNAJDĄ PAŃSTWO POD ADRESEM:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2020/zarzadzenie-nr-13412020-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-27-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20202021-do-klas-i-,260,27832,2.html

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/terminy-zapisow-do-klas-i-szkol-podstawowych,448,1082,1.html

2. NOWE KRYTERIA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM DO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OKREŚLA:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

LINK DO UCHWAŁY:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

LINK DO OBWIESZCZENIA PML:

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2020/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-20-01-2020-r-o-kryteriach-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-do-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-dla-kandydatow-zamieszkalych-,79,27818,2.html

LINK DO INFORMACJI NA STRONIE UM:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/nowe-kryteria-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-uzupelniajacym-do-szkol-podstawowych,446,1082,1.html

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme