Opłata za obiady

Opłata za obiady za styczeń 2019 r. wynosi 63,00 (21 x 3,00). Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły do dnia 10 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu na rachunek szkoły). Wpłata po tym terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme