Opłata za obiady za kwiecień

Opłata za obiady za kwiecień 2019 r. wynosi 42,00 zł (14 x 3,00). Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy szkoły do dnia 31 marca 2019 r. (decyduje data wpływu na rachunek szkoły). Wpłata po tym terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme