WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 2022/2023

Serdecznie zapraszam w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców na zebranie Trójek Klasowych w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 18:00 w holu głównym szkoły przy ul. Kresowej 7.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Ogłoszenie pedagoga szkolnego w sprawie stypendiów szkolnych

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o kompletowanie faktur w celu rozliczenia stypendiów szkolnych do 20 czerwca 2020 r. Weryfikacja i wypłaty nastąpią po wznowieniu nauki w szkole.

  • Przypominam, że wymagane są faktury i rachunki:
    za całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;;
    za pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim za zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, gier edukacyjnych, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, plecaków; stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
    za abonament internetowy za okres styczeń-czerwiec;
    za zakup sprzętu elektronicznego (komputer, laptop, drukarka, tonery, oprogramowanie).

Regina Tatara

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme