Ogłoszenie w sprawie opłat za obiady za styczeń

W związku z obowiązkiem rozliczania się przez szkołę z opłat za obiady z końcem roku kalendarzowego Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do rodziców o:

  • dokonywanie wpłat za obiady w obowiązującej wysokości – saldo można uzgodnić telefonicznie, osobiście lub e-mailem w sekretariacie szkoły;
  • wyjątkowo niedokonywanie wpłat za styczeń 2016 r. w grudniu 2015 r. Wpłaty za obiady styczniowe należy uiścić w okresie od 01.01.2016 r. do 10.01.2016 W kolejnych miesiącach wpłat należy dokonywać z góry do końca miesiąca (np. za luty do końca stycznia).
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme