WAŻNE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Obiady w roku szkolnym 2015/2016

Zapisy na obiady na rok szkolny 2015/2016 prowadzone będą w sekretariacie szkoły od 15 czerwca do 21 sierpnia 2015 r.

Pierwszeństwo w przyjęciu na obiady mają uczniowie:

  • korzystający z dofinansowań do obiadów z MOPR,
  • uczęszczający do świetlicy szkolnej.

W celu zapisania dziecka na obiady należy:

  • wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka na posiłki (plik do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie) i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan karty e-mailem na adres poczta@sp27.lublin.eu

Lista uczniów przyjętych na obiady wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w dniu 27 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme