O szkole

Każdy człowiek posiada wewnętrzną siłę popychającą go do rozwoju. Siły tej nie można powstrzymać, ale dziecko, by ją zużytkować potrzebuje pomocy dorosłych.

Maria Montessori

 

MISJA

Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie

  • W szkole preferowane są działania oparte na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości.
  • Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów. Troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków. Dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
  • Szkoła wspiera rozwój dzieci poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania.
  • Nauczyciele dążą do rozpoznawania, zachęcania, rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Rozbudzają chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
  • Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki oraz pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

 

Materiały do prezentacji o szkole opracowały: Katarzyna Lenart, Ewa Orłowska

Projekt i animacja Agnieszka Trojniak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme